PROGRAM:

Fredag 13. mars.
kl 19.30: Kanal U, Team fra Bethel deltar

Lørdag 14. mars.
kl 10 - 13: Seminar om indre helbredelse m/Theresa Dedmon

kl 14 - 16: Seminarer:
1) Profetisk kunst/maling
2) Skatte jakt - en form for evangelisering

kl 20: Kveldsmøte , Theresa Dedmon m team

Søndag 15. mars
kl 11: Theresa Dedmon m team

Mandag 16., onsdag 18. og torsdag 19. mars:
kl. 08.30 - 13.00: Åpne dager på Veien

Onsdag 18. og torsdag 19. mars fra kl 19.00
For alle som trenger helbredelse:
Muligheter til forbønn og samtaler i Kristkirken