I en tid med stor religiøs interesse er det et enormt privilegium å få peke på Jesus. Mens mange søker svar andre steder, kan vi frimodig få peke på at vår Gud er Gud. Til noens glede og andres irritasjon vil vi si som kirken har sagt gjennom 2000 år, at Jesus fortsatt er den eneste veien til Gud, og at han gjennom sitt frelsesverk har åpnet veien for oss. For en nåde å få være Jesu ambassadører! Vi skal få slippe å skamme oss over evangeliet, vi kan tvert imot være stolte over å få tilhøre Ham for tid og evighet. Vi vet hvor vi kommer fra og hvor vi skal, vi trenger ikke å frykte døden, og vi vet at ingen ting kan skille oss fra Jesu kjærlighet. Vår Gud er Gud og vår Gud er en god Gud!

Torsdag 18. august begynner Frekvens igjen, og med forventning kan vi se frem til et nytt semester. ”Vi vil gjøre Jesus kjent” er vårt motto, og målet er at vi denne høsten skal få ta nye skritt i å gjøre vår frelser kjent for venner, medstudenter, kolleger og naboer. Frekvens er ikke et kosttilskudd eller en pyntegjenstand i hverdagen, vi vil være et fellesskap av unge mennesker som lever i at ”han skal vokse og vi skal avta”. Fordi vi lever ”i stor beundring” av Jesus ønsker vi at hans egenskaper skal bli våre egenskaper slik at vi skilles oss ut ved vår livsførsel. Vi ønsker ikke lenger å leve for oss selv, våre egne lyster og drømmer, nei, vi har oppdaget en bedre vei: Vi vil leve for Jesus. Ikke bare på søndagene, på tirsdagene eller på torsdagene, men hele tiden. Om morgenen, på skolen eller på jobben, hjemme, på byen, foran tv’en, sammen med venner og når vi er alene. I forkynnelsen skal vi denne høsten gå gjennom Saligprisningene i Matteus 5, innledningen til Bergprekenen. Her finner vi rikelig med utfordringer, og vi skal se nærmere på hvorfor Jesus nevner for eksempel de fattige, de barmhjertige, fredsstifterne og de forfulgte når han utroper hvem som er ”salige”.

Målet med forkynnelsen er ikke bare å øke vår kunnskap, men å forandre våre liv. Evangelisering skal ikke bare være noe vi gjør noen timer en gang i blant, nei, vi vil at våre liv skal vitne om Jesus slik at det merkes. Da trenger vi å kjenne Ham, da trenger vi Den Hellige Ånd, og da trenger vi hverandre.

Fra i høst samles vi hver torsdag i kirken, og vi begynner klokken 19.30. Vår hovedmålgruppe er ungdommer fra ca 19-30 år, men vi opererer ikke med strenge aldersgrenser.

På Ny Generasjons t-skjorter står det ”Studenter for Jesus”. Ja! Det vil vi. Vil du?