SverreB.gif

 

Når Sverre nå går av som rektor - og dermed trer ut av skoleledelsen for første gang - er det virkelig på sin plass å hedre Sverre for hans langvarige engasjement. Torsdag 13.september var det fest for Sverre i Pinsekirkens lokaler, og flere fra Kristkirkens ledelse var tilstede der. Eldsterådets leder, Geir Anton Johansen, hadde også en varm og personlig hilsen til Sverre, og han overrakte også en gave fra Kristkirken. Det er vårt privilegium å ære Gud for alt det gode Han har gjort gjennom Sverres tjeneste på Veien Bibelskole.

Som sikkert mange har merket, har ikke Veien Bibelskole vært like synlig i Kristkirken de senere årene, som den var for en del år siden. Én av hovedårsakene til dette, er at menighetsnettverket Jesusfellesskapet ble opprettet av bibelskolemiljøet for ca. 5 år siden. De fleste i staben på skolen har valgt å gå i Jesusfellesskapet, som siden også har blitt en av eiermenighetene til skolen.

Sverre kommer nå til å bruke all sin tid og energi på å lede Jesusfellesskapet fremover, og vi ønsker ham og hans medledere i Jesusfellesskapet Guds rike velsignelse over liv og virke der.

Fredrik Skoglund er konstituert som rektor for bibelskolen og vil lede denne sammen med Steinar Lofnes i tiden fremover.

Eldsterådet