GetFocused2011_1.jpg

Dagene besto av svære morgen- og kveldsmøter i Sla­genhallen, hvor blant andre Jesus Culture fra Bethel Church i Redding, California var med å lede lovsang. Mens midt på dagene var det mange forskjellige semi­nar, som for eksempel: nådegavekurs, ungdomsleder­seminar, tegn og under, hvordan være kjærester på Guds måte etc.

For flere av oss var lovsangsseminaret med Kim Walker (Jesus Culture) et definitivt høydepunkt. Andre høydep­unkt var konsert med Samuel Ljungblad, forkynnelse av Thomas Åleskjær og betjening under forbønn.
Turen til Get Focused ble en suksess som vi trolig gjentar!

Thomas Dalsbø

GetFocused2011_2