Det betyr både skriftlesning og bønner og tale, men ikke minst de høytidelige spørsmålene som utløser de fire ”ja”-svarene, og toppunktet, erklæringen om at nå er Siri og Morten rette ektefolk. De hadde også valgt alternativet med å fremsi sine erklæringer om kjærlighet og troskap direkte til hverandre. Jo, det var høytidelig og en gledens dag for oss.

Vigselen hadde vi i det som kalles Ruinkirken på Sola. Det er usedvanlig vakkert kirkebygg som er delvis restaurert til opprinnelig form og der den ikke er gjenreist, er den erstattet med glass. Et stort bueformet vindu gir utsikt ut over havet. Jeg vet godt at Gud har sagt at han ikke bor i hus bygget med menneskehender. Men der er noe eget ved å være i omgivelser der en vet at Gud har vært tilbedt i hundrevis av år – i dette tilfelle fra 1100-tallet til en gang på 1800-tallet. Jeg har sans for de gamle steinkirkene.

I dag har vi hatt besøk her av noen som i dobbelt forstand kan kalles gamle venner, Randi og Håkon Haus. Håkon er født i 1917! Jeg vet ikke hvor gammel Randi er. Håkon var forstander på Misjonsskolen i Stavanger da  jeg studerte der. Den gangen lærte vi ham å kjenne som en krevende skoleleder og et varmt menneske. De siste årene har vi truffet dem hvert år, helst en gang i løpet av sommeren. Og det er like berikende hver gang. Der er ingen mangel på samtaleemner når vi ses. Gamlerektoren vår er litt dårlig til beins. Men der er ikke noen svekkelse å merke ellers. Et vitnesbyrd om det i dag var hans åpenbare glede over et foredrag han hørte så sent som i går. Det ble holdt av en ung teolog. Og Håkon var inspirert av det.

Jo, vi deler sorgen over det teologiske forfallet i kirken i Norge. Begge har meninger og ofte er vi enige. Han gleder seg også over det vi kan fortelle om ting som skjer i vår sammenheng i Bergen. Denne gangen ble det mye snakk om det som skjer på ungdomsfronten og på skolene.

Der er litt mer enn tjue år mellom Håkon Haus og meg. Og noen tror at jeg er gammel! Men la det være som det være vil. Tenk for en nåde om en fortsatt kunne få være så åndelig våken og klar i toppen videre som den gamle læreren min er.