familien_bye.jpg

 

 

- Å drive familiearbeid i Romania er som å reise bakover i tid til slik vi hadde det her for 30 år siden. Kommunikasjonen mellom foreldre og barn fungerer ofte dårlig. Barna skal helst ikke sees og høres før de er store nok til å være en del av de voksnes selskap. Foreldrene holder på med sitt og barna med sitt, og det er gjerne lite samhold i familiene, sier Wenche Bye.

 

- Samtidig vet vi at familien er nøkkelen til et velfungerende samfunn. Fungerer familiene så fungerer også samfunnet. I Ungdom i Oppdrag sitt arbeid har vi som mål å gjenreise den kristne familien. Nettopp familien og relasjonene der kan vise hvem Gud er, fortsetter ektemannen Eivind.

 

Gode minner

Vegard Bye er yngst av seks søsken og den eneste som fortsatt bor hjemme. Han var med på sin første teamtur utenlands da han var to år gammel. Den gangen gikk reisen til Italia. Minnene fra turene og leirene er mange og gode.

 

- Det er spennende å se nye steder og bli kjent med andre kulturer. Som barn og ungdommer bidrar vi gjerne inn i opplegget på leirene. Det blir som regel mye moro, sier Vegard. Noen av de unge han har møtt holder han sporadisk kontakt med via internett.

 

DagenMagazinet møter Bye-trekløveret noen dager før avreise til Romania. Veien til landet på vestkysten av Svartehavet kjenner de godt. Det er blitt utallige turer etter at familien dro til Romania første gang som ledere for et familieteam i 2005. Fra 2006 har Wenche og Eivind ledet Ungdom i Oppdrags innsats for å etablere et eget familiearbeid i landet.

 

- Vi lagde en femårsplan da vi startet. Tanken var at vi skulle finne og trene rumenske ledere som kunne overta alt innen 2011. Nå er det bare ett år igjen og vi ser at vi ikke er kommet så langt som vi hadde tenkt. Så reisevirksomheten vil nok fortsette enda en stund. Per i dag er vi cirka tre måneder i Romania hvert år, sier Eivind.

 

Press på familien

Akkurat som i Norge er familiene under press i Romania. Mange ekteskap ender i skilsmisse. I et stort antall familier reiser fedrene til Europa for å skaffe inntekter og de blir dermed borte i lang tid. Noen vender aldri tilbake. Enkelte barn blir overlatt til besteforeldre eller annen slekt slik at begge foreldrene kan reise. Splittelsene og adskillelsene skaper utfordringer på mange plan, forteller Wenche og Eivind.

 

Også i Norge står familiearbeid i fokus for det ekteparet holder på med. De er begge sentrale medarbeidere ved Sandsli familiesenter som gjennom kurs og samtaler jobber for «å skape trygge og sterke ekteskap og familer».

 

Felleskap viktig

En familieleir i Dezna ikke langt fra grensen mot Ungarn, står som et av hovedpunktene på sommerens Romania-tur for familien Bye.

 

- Vi tror det er viktig at hele familien kommer sammen på leir. I Romania som mange steder ellers er det egne leire for barn og ungdommer. De voksne drar på konferanser for seg selv. Dette opprettholder skillet mellom generasjonene. Det å ha alle på samme sted er en ny tanke for mange i Romania. Vi har opplevd at noen foreldre er kommet på familieleir alene. Barna har de sendt av gårde på barne- og ungdomsleire, sier Wenche.

 

Fra Norge blir også Gro og Henning Krosmoe og Hilde og Eivind Sætrang med sine tre barn med på leiren i Dezna. Wenche og Eivind Bye vil gjerne rekruttere flere norske familier inn i Romania-arbeidet spesielt og i familiearbeidet mer generelt. Drømmen er å kunne sende av gårde team av familier til mange ulike plasser.

 

- En trenger slett ikke å være en perfekt familie for å bidra. Det viktige er at en har lært seg å fungere sammen og at en kan be om og praktisere tilgivelse, kommenterer Wenche.

 

- Modellering er viktig. I evalueringen etter en av familieleirene i Romania var det flere som pekte på at det som hadde gjort sterkest inntrykk var å se enheten, relasjonene og samholdet i familiene fra Norge, sier Eivind.

 

romania_sommer_2009_small

Gode opplevelser: - Det å delta på familieteam gir mange gode opplevelser. De som er med kommer som regel styrket tilbake. Fellesskapet er helt unikt og en lærer mye både om seg selv, om andre og om Gud, sier Wenche Bye. Bildet er tatt under fjorårets familieopplegg i Romania. Foto: Privat

 

Møte med Gud

De som deltar på familieteam, kommer som regel styrket tilbake. Fellesskapet som skapes når vi jobber sammen, pusser tenner sammen, lager mat sammen og er i tjeneste for Gud sammen, er helt unikt. Barna får oppleve at de er like viktige som de voksne på teamet, og Gud kan like gjerne snakke inn i felleskapet gjennom barna som gjennom en av de voksne. På slike team lærer en mye både om seg selv, om andre og om Gud. Ofte får vi erfare at Gud griper inn i helt konkrete situasjoner. Slike erfaringer taler mer enn mange timer med undervisning, understreker Wenche.

 

Familien husker med glede tilbake på familieteamet som reiste til Litauen i 2004 der flere ungdommer var med. Noen av dem hadde et uavklart forhold til egen tro.

 

- To av disse ungdommene fikk en radikal fornyelse av forholdet til Jesus og begge er aktivt med i kristent arbeid i dag, forteller Wenche og Eivind Bye.

 

Tekst og foto: Steinar Opheim - DagenMagazinet

Gjengitt med tillatelse