Nytt nivå
Gruppen som samles, kalles Pastoralnettet. De siste årene har vi kunnet glede oss over et annet nettverk på tvers av menighetsgrensene. Byens (og omegnens) ungdomsledere har funnet hverandre. Og med det kallet som lyder over Guds menighet mange steder, om enhet på tvers av generasjonene, måtte de to nettverkene finne hverandre. Det ble gjort noen forsøk med å åpne Pastoralnettets onsdagsbønnemøter for ungdomslederne. Men gjennombruddet (ja, jeg tror det er det) kom en onsdag i april da de to nettverkene møttes til frokost sammen.

I dag var vi sammen igjen. Det er en spennende prosess som er i gang. Mer og mer ser vi at vi trenger hverandre. Fremdeles må vi bruke tid på å bli bedre kjent med hverandre. Da hjelper det både med presentasjonsrunde og å spise sammen. I dag presenterte ungdomslederne en drøm som jeg skal komme tilbake til i en senere blogg. Og vi ba sammen – i smågrupper, alle sammensatt av både unge og gamle.

Kan det være at dette er en del av oppfyllelsen av profetien om at fedrenes hjerter skal vendes til barna og barnas til fedrene?