Mange ble berørt av Guds Ånd. Lederne undrer seg. For det som skjer er ikke noe som kan forhåndsprogrammeres eller planlegges. Visst kan vi ha en lengsel etter å se mer av Guds manifesterte nærvær, og vi kan rope til Gud om det. Like fullt er det ofte en overraskelse når det skjer. Vi kan be; vi kan forkynne; men vi er totalt avhengige av Guds Ånd.

Det var fredag kveld. Mange av de unge var til stede på gudstjenesten i formiddag. De ble trukket direkte inn i avslutningen med en ”velsignelsestunnel” hvor de dannet tunnelen og ba for alle som ønsket å gå gjennom den både for å bli fylt av Ånden og berørt til helbredelse, alt etter den enkeltes behov. Køen ble lang, og gleden stor.

Vi har snakket en del om enhet mellom generasjonene i det siste – ja, kanskje som en betingelse for at den vekkelsen vi venter på, skal bli noe mer enn et blaff. Da er det utrolig fint å oppleve tenåringer og de (bare) litt eldre som de som velsigner alle aldre! Vi som er en smule eldre enn både Kanal Uerne og lederne deres, har ikke noe imot å bli smittet av det Gud har gitt tenåringene våre.