trygve hellesen med saxofon.jpg

De hadde aldri møtt hverandre før, men kvinnen talte profetisk til ham og sa: ”Du har gått i noen dager og kjent deg nedtrykt fordi du har spilt feil. Du har tenkt å selge saxofonen din. Men Gud sier til deg: Du er ikke verdensmusiker, men du er Guds musiker. Din musikk skal velsigne mennesker ikke bare i Norge, men i hele verden.”

 

Høsten 2008 ledet Trygve lovsangen i Tremorkirken. ”Broder Michael” fra Egypt besøkte menigheten. ”Michael” ble dypt berørt av lovsangen, og Trygve fikk et møte med en røst fra den lidende kirke. ”Michael” ville gjerne kjøpe en CD med lovsangen til Trygve og hans team, men den eksisterte ikke! Så sa han: ”Trygve, jeg har et budskap fra Gud til deg: Du er ikke en verdensmusiker, men du er Guds musiker. Din musikk skal velsigne mennesker ikke bare i Norge, men i hele verden.”

 

Områdelederen for Åpne Dører i Bergen, Merethe, som ledet dette møtet, utfordret Trygve på å spille inn en CD. Slik begynte historien om Open Doors Worship som finner sted i Kristkirken 10.-11. oktober. Det er en unik begivenhet, for aldri før har Åpne Dører laget en CD for den forfulgte kirke. Med seg har Trygve et team av dyktige musikere og sangere som er begeistret for å få tjene Jesus og hans søstre og brødre.

 

open_doors_worship3Åpne Dører har sendt millioner av bibler, barnebibler, studiebibler og annet materiell til forfulgte kristne. Vi har reist på besøk dem, der det har vært mulig, og gir hjelp der det er mulig. Vi ber for forfulgte kristne i mer enn femti land. Med lovsangsplaten ønsker vi to ting: Vi vil gjøre kristne i Norge og verden over oppmerksomme på de søstre og brødre som betaler en høy pris – noen ganger med martyrium – for sin tro på Jesus. Og vi vil fortelle våre trossøsken at vi tenker på dem. Overskuddet av salg av CD-en går til Åpne Dørers arbeid for forfulgte kristne.

 

Broder Andreas, stifteren av Åpne Dører, sier: ”Det finnes ingen individuelle kristne. Vi er alle lemmer på ett legeme. Når noen lider, vil jeg lide med dem. Når noen blir torturert, vil jeg også kjenne deres smerte.”

 

Velkommen til et arrangement som vil berøre ditt hjerte og forandre ditt liv. Fra kl 1930 viser vi filmer fra Åpne Dørers arbeid. ”Broder Michael” og Johan Companjen (mangeårig president i Open Doors) er med på arrangementet.

 

Stig Magne Heitmann, generalsekretær i Åpne Dører

Merethe Kjelby, områdeleder