Vi har nettopp tatt farvel med Ricard Fleming og teamet hans på seks mennesker. Fredag kveld og lørdag har Fleming utfordret oss ved å tale om ”menigheten” på arbeidsplassen, i samfunnslivet og overalt hvor medlemmene tilbringer største delen av sitt våkne liv.

Det vi særlig var interessert i å høre mer om er de sentrene som nå fungerer både i England og USA, såkalte Kingdom Advice Centres. Det er steder hvor troende trenes i å høre Guds stemme for sitt eget liv og bedriftens. Vi fikk en grundig innføring i opplegget, men enda mer interessant: en levende demonstrasjon hvor både teamet fra England og de norske deltakerne fikk være aktivt med. Alle gjestene våre er involvert i slike sentre i England.

Det som kanskje var mest ”strekkende” for tanke og teologi, var Flemings beskrivelse av den byvide menigheten (the citywide church) og hvordan troende menneskers kall og Gudgitte visjon utfyller hverandre så hele lokalsamfunnet etter hvert kan influeres av Guds rike.

Dette var et flott besøk, og det er vanskelig å si annet enn at denne kontakten trenger vi å følge opp. De av dere som leser engelsk, men gikk glipp av seminaret, kan få del i noe av stoffet ved å lese ”The Glory Returns to the Workplace” – du finner den i Kristkirken Media.