Til tross for flere forsøk på å rekruttere nye medarbeidere, er status for øyeblikket at bibelklassen (6.-8. klasse) står uten ledere kommende semester. Dette er naturligvis en situasjon vi beklager, særlig med tanke på at menigheten ønsker å satse spesielt på barna i tiden fremover. I tillegg er bibelklasse-alderen svært sentral i forhold til tilhørighet/tilknytning til menigheten, påpeker forstander Håvard Berger. Han understreker at det har vært gjort en iherdig innsats med tanke på å rekruttere nye ledere, men at dette arbeidet så langt har vært resultatløst. – Vi er derfor nødt til å melde at Kristkirken på det nåværende tidspunkt ikke kan garantere at det blir et eget søndagsopplegg for denne alders til høsten, sier Håvard Berger. Bibelklassen utgjør den eldste av de fire søndagsskole-gruppene i menigheten. De øvrige tre fortsetter sin virksomhet under gudstjenestene som før.