Diakoner og møteverter møter en time før møtets begynnelse. Diakonen som har A-vakt har ansvar for å administrere uken. Det vil si å fordele diakoner og møteverter til det som skal skje i løpet av uken. Møteverter er først og fremst med på gudstjenestene. De som er satt opp som reserve, kan kontaktes ved behov.
Tegnforklaring: A: Diakon A-vakt B: B-vakt M: Møtevert N: Nattverd T: Tolk D:Dåp, K: Konferanse

Vaktliste for 2010

 

Ukenummer: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10[1] 11 12 13 14 15 16 17 18
05.09.2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 Desember 2010 Januar 2011 Februar 2011 Mars 2011 April 2011  
       5    12    19    26 [2]      3    10    17    24    31      7    14    21    28 [3]      5    12 [4]    19    26      2      9    16    23    30      6    13    20    27      6    13    20    27      3    10    17    24      1
Diakonr.møte 6     27     18     8   22     13       10     31     21     14       11      
Nattverd / Dåp   N   N   N   N     N   N   N   N   N   N     N   N   N   N   N P NP   #[5]
Stein Erland   A         A         A         A         A         A         A       7
Karl Herman     A         A         A         A         A         A         A     7
Aksel       A         A         A         A         A         A         A   7
Siv           A       A         A         A         A         A         A 7
Ingvild                               A         A         A         A         4
Karin         A                                                              
Halvard                     A                                                  
Oddvin A                                                                     1
Herdis M         2   M             M       2     M             M         2   8
Elsa   M             M       2     M         2   M             M           7
Maria     M             M             2             M             M         5
Kristoffer       M       2     M             M             M         2   M       7
Oddvar         M             M         M   M         2   M             M     7
Susann           M             M             M             M         2   M   6
Jørgen DB   2         M             M             M         2   M             M 7
Kristine F       2             2       2                         2               4
                                                                        0
                                                                        0
Arne Kristoffer X         X         X         X         X         X         X         7
Mary   X         X         X         X         X         X         X       7
Per Alfred     X         X         X         X         X         X         X     7
T1       X         X         X         X         X         X         X   7
T2         X         X         X         X         X         X         X 7
                                                                        0

 

  

Stein Erland Brun 99160731 55135066 sebrun@broadpark.no
Halvard Kismul 41229696   h-kis@online.no
Ingvild Teigland Didriksen 90933341 55201898 Ing-teig@frisurf.no
Karin Kristoffersen 90553696 55292421 Karin.Kristoffersen@danielsen-skoler.no
Siv Ådland 93087433   siaa@cowi.no
Karl Herman Franzen 98208673 55133875 Karl@Frantzen.org
Oddvin Nautvik 99266805 55228593 oddvin.nautvik@broadpark.no
Svein Antun 90584593   antunsve@sensewave.com
Aksel Helgøy 48086331 55228032 ahelgoy@broadpark.no
Edvin Fuglebakk 41145589   Edvin.Fuglebakk@gmail.com
Endre Eikestad 93218151   endreeikestad@gmail.com
Elsa Søvde 93217489   famsovde@broadpark.no
Mats Vaktskjold 99389250   matsvaktskjold@hotmail.com
Nils Grimen 41642549   unnimb@broadpark.no
Aina Moen   55328258  
Jørgen Berentsen-Deem 91105417   joergen_13@hotmail.com
Tomas Dalsbø 48248917   tdalsbo@gmail.com
Jørgen Bull Kristiansen 41 21 76 97   konaking_caldera@hotmail.com
Astrid Engen 95965315   astridengen@gmail.com
Kristoffer Bale 93816169   kristoffer.bale@hotmail.com
Maria Gilje 95 78 77 79   giljemaria@gamil.com
Susann Ludviksen 48 05 23 37   susann1@online.no
Liza Peer (Skeie) 93841795   ainon_li@hotmail.com
Elin Christin Bakke  92265390 55182041 elinc81@gmail.com
Arne K. Haaland 97019938   xarnex@online.no
Mary Bale 48080312   rmbale@online.no
Anita Bergseth  416 28 406   anita.shalom@c2i.net
Kaia Brun   55135066 k_a_i_a@hotmail.com
       
Nicolay Vinkler 98056227   nicvink@online.no