kartkk.jpg

Kristkirkens lokaler ligger i det store NRK-bygget i Kanalveien 90 på Minde i Bergen.
 
Postadresse: Postboks 97 Minde, 5821 Bergen
Telefon: 55 27 28 50
Telefaks: 55 27 28 51
Epost:
 kontor@kristkirken.no

 

Her på "Gule Sider" finner du kart til Kristkirken. Hovedinngangen finner en ved gå gå opp den store trappen på forsiden. Alternativt kan en bruke inngangen på baksiden av bygget. Kjør inn på venstre side og opp bakken. Her kan en komme inn med rullestol.kartkk.jpg

 

kk.jpg