IMG_9502-624x416.jpg

Kommende mandag, den 23. mars, vil det finne sted en viktig samling i Kristkirken – Sammen med eldsterådet har Roald og Mary Monsen i lengre tid jobbet med å få styrket fokuset på menighetens husfellesskap - ofte kalt fellesskapsgrupper. Det er ledelsens ønske og mål at disse mindre fellesskapene ikke bare skal være blant menighetens virkegrener, men at de skal være med å utgjøre vår kjernevirksomhet. I større fellesskap blir behovet for mindre fellesskap enda tydeligere. Derfor er eldsterådets ønske at alle medlemmer skal se verdien av å være en del av mindre fellesskap og velge å tilhøre et.

Klokken 19.30 denne mandagen kommer derfor Roald og Mary til å inspirere og informere i forhold til veien videre for disse viktige gruppene. De ønsker også å åpne opp for innspill og dialog, slik at man kan dele erfaringer med hverandre og male nye bilder for veien videre. Roald og Mary sier at "alle er spesielt velkommen" - så da har hver enkelt av oss fått både invitasjon og oppfordring til å komme.

Håper vi sees!