Vi hadde en herlig samling med både nyfrelste og ungdommer som har kjent Jesus i lengre tid. Vi underviste dem om menighet og om kraftdimensjonen i kristenlivet, vi tilba sammen og ba for dem slik at de kunne bli døpt i DHÅ. Etter et par timer fikk vi beskjed om at Kanal U sitt team som skulle besøke ungdomsklubben i kirkebygget på Ostereidet ikke var dukket opp, så vi ble spurt om ikke vi kunne preke der. Steinar måtte dra tilbake til Bergen for å lede bønnenatten på Levende Ord, så jeg tok med meg flere av ungdommene i den nyplantede menigheten ned på ungdomsklubben. Der delte vi evangeliet med de rundt 40 ufrelste ungdommene og inviterte til forbønn etter behov, siden det hadde skjedd masse helbredelser blandt dem tidligere var det mange som var frempå for å bli helbredet. Jeg utfordret de unge kristne i den nyplantede menigheten å legge sine hender på de syke å be. Det som skjedde var helt fantastisk! Gud helbredet ankler, armer, skuldre ved deres hender, ikke ved mine!!! Utover kvelden var det flere av de unge kristne som tok mot til seg og spurte sine ufrelste venner om ikke de kunne be for dem, og enda flere ble helbredet! En ung jente som går i 8 klasse fikk et kunnskapsord til en venninne som tydeligvis hadde problemer med en ankel, hun ba for henne og hun opplevde at smertene forsvant momentant og at bevegeligheten kom tilbake i forten! Den dagen ble det lagt til omkring fem sjeler til den nyplantede menigheten...
 
Kristoffer