bok-280.jpg

   

Vi siterer videre fra aksjonskomiteens brev:

”Norge 40 dager er en årlig, tverrkirkelig, nasjonal bønneaksjon som ble startet i 2002. Aksjonen er drevet på dugnad av frivillige ildsjeler med ulik kirkebakgrunn. Nå inviterer vi til en ny aksjon i 2008.

Bønnekampanjen har hvert år tatt utgangspunkt i et hefte som trykkes og selges til de som ønsker å være med. Slik at både menigheter og enkeltpersoner kan delta i de 40 dagene aksjonen varer. Heftet trykkes i 3000 eksemplarer hvert år. Folk fra ulike sammenhenger har bidratt med innspill.

Norge 40 dager 2008

For kommende år ble Predikantringen i Hamar utfordret til å ta på seg ansvaret for bønneaksjonen Norge 40 dager. Ole Kristian Sameien, forsamlingsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband i Hamar, er nå som leder i styret. I tillegg er representanter fra Frikirken, Hedmarktoppen og Ungdom i Oppdrag med i styret. Samarbeidspartnere for bønnekampanjen er DAWN Norge, NORME og Pinse For Alle. Et crescendo for årets aksjon blir den årlige bønnekonferansen på Ungdom i Oppdrags hovedsenter, Grimerud Gård ved Hamar, 24.-27. april 2008.

Årets bønnebok er ”Forbered deg på vekkelse” av Günter Krallmann. Det er en 40-dagers bønneguide til personlig fornyelse. Det vil også bli laget en enkel bønnemanual som skal brukes sammen med boken under aksjonen. Denne vil bli gjort tilgjengelig for gratis nedlasting på aksjonens nettsider: www.norge40dager.no.”

(Bønneboken kan kjøpes i Kristkirken Media.)

”Vi håper at så mange som mulig vil være med på årets aksjon, og at bønnene som bes i løpet avaksjonstiden vil være med å ”fylle opp gullskålene” foran Guds trone (Åp. 5,8).”

Vennlig hilsen styret for
Norge 40 dager 2008

Ole Kristian Sameien. Mobil: 40403156. E-post: osameien@nlm.no
Ingunn Frøyshov. Mobil: 91107958. E-post: ingunn@hedmarktoppen.no
Øyvind Fjellestad. Mobil: 46688812. E-post: oyfjell@online.no
Tom Anders Olsen. Mobil: 40401809. E-post: toma@ywam.no

Norge 40 dager – en felleskristen bønneaksjon for Norge • www.norge40dager.no • post@norge40dager.no