Ed Delph, en amerikaner som besøkte Bergen for en tid siden, er opptatt av at dagens menigheter må være for samfunnet, ikke mot. Det vil vi gjerne være. Men hvordan? Det er også noe av det som preget dagene på Gullbotn. Jeg fikk anledning til å bruke ganske mye tid på å tegne en skisse av hovedtrekkene i det jeg tror Gud har lagt ferdig for menigheten (den ene menighet og menighetene den består av) for dagene som ligger foran oss. Det ble utgangspunkt både for samtale og bønn.

Mandag kveld fikk vi besøk av bønnenettet, et nett av forbedere som også ber for byen – og takk Gud! spesielt for oss menighetsledere! Det er vår egen bønneleder, Ann Christin Strøm, som leder nettet. Sammen med dem hadde vi en flott bønnekveld for Bergen – med de fleste bønneemnene hentet fra Bergen Næringsråds Bergenscenarier 2020! De har virkelig forsynt oss med et ypperlig redskap til å be om forvandling på sentrale felter av byens liv. Jo, vi ber for flere sider av byens liv, men ”bildene” av hvordan næringslivstoppene ser for seg at byen skal være i år 2020, er verdifulle.

Men igjen: Det er så godt å være sammen! Vi kommer fra forskjellige teologiske ståsted og tradisjoner. Vi er forenet i tro på at Gud har store planer for Bergen, og vi vil gjerne stå midt i det han vil gjøre. Men der er mer. For å si det med pastorene jeg møtte i Mar del Plata i Argentina: ”Vi er ikke bare brødre; vi er venner.” Noen av oss har holdt sammen i årevis. Som mange av dere vet, er vi sammen til bønn hver onsdag morgen. Men det gir noe spesielt å være sammen et par døgn i sammenheng.