Ungdommen dro med båt fra Bergen Palmesøndag (Les mer på Kanal Us websider). Resten av menigheten setter kursen mot Fellesskapskirkens lokaler i Liamyrane 8 i Åsane først på ettermiddagen Skjærtorsdag. Her er programmet:

Skjærtorsdag klokken 17 (mrk. tiden)
samles vi til et kjærlighetsmåltid for hele menighetsfamilien – og vi skal selvsagt feire nattverd på dagen vi minnes hvordan Herren innstiftet den – ”i den natt da han ble forrådt, tok han et brød ….”. Pastor Øyvind Hansen taler. Egen samling for barna.

Og vil du få enda mer ut av dagen rekker du konserten i Mariakirken klokken 19,30. På programmet står sterk påskemusikk, Haydn: Jesu syv ord på korset. Yngve Seterås resiterer og Ensemble Filos Thule spiller. En av musikerne er vår egen Dag Anders Eriksen. (Samme programmet gjentas Langfredag klokken 22 i Hamre kirke på Osterøy).

Langfredag klokken 11
møtes vi til en av de mest spesielle gudstjenester i året, dagen der vi på en spesiell måte repeterer beretningen om Jesu lidelse og død for vår skyld – det budskapet som vi aldri blir ferdige med, budskapet apostlene ganske enkelt kunne kalle ”ordet om korset”. Pastor Karl Erik Hordnes skal tale denne dagen. Egen samling for barna.

1. påskedag klokken 12 (mrk. tiden)
møtes vi igjen i Fellesskapskirken, nå for å feire den store seiersdagen, Herrens oppstandelsesdag. Pastor Reidar Paulsen taler. Egen samling for barna.

Vanskelig å finne veien til Fellesskapskirken? Nei, kommer du fra byen, skal du svinge til høyre to ganger ved Gullgruven og du er i Liamyrane. Resten av anvisningene finner du her.