svde090324a.jpg

Gud har over en tid talt om familiearbeid, så i Januar 2008 begynte vi på familie tjeneste skole på Ungdom i Oppdrags senter Grimerud for å forberede oss til dette. Fra august 2008 har vi vært tilknyttet UiO senteret Le Gault la Forêt i Champagne regionen i Frankrike.

svde090324a

Våre hovedoppgaver på senteret er familiearbeid, vertinnearbeid og vedlikeholdsarbeid.

Vi har en konkret visjon om å etablere et arbeid med familieleirer i frankrike, og første familieleir skal etter planen avholdes i juli 2009.

I tillegg er vi engasjert i en lokal menighet, med undervisning og lovsangsledelse, og vi engasjerer oss i forhold til lokalsamfunnet for være lys og salt for dem som ikke kjenner Gud.

 

Vidar har et kall til å forkynne/undervise Guds Ord og arbeide for å styrke familier, og har derfor forberedt seg til dette gjennom målrettet utdanning ved University of the Nations som er Ungdom i Oppdrags internasjonale universitet. Tjenesten hans består nå i: Arbeid for å styrke ekteskap og familier gjennom familiearbeidet til UiO i Frankrike, Vedlikehold av UiO senteret, undervisning, lovsangsledelse og engasjement i lokal samfunnet. Enhet blant Guds folk er en av sakene Vidar brenner for, og han vil gjennom å engasjere seg i besøkende team arbeide for å velsigne brødrene og søstrene i Frankrike.

 

Elisabeth har også et kall til å undervise Bibelen og lære opp nye disipler, gjerne i en skolesammenheng, og i sammen med Vidar brenner hun for å bygge opp et familiearbeid som kan velsigne og styrke relasjonene i franske familier. Hennes viktigste oppgave er i hjemmet vårt, men hun er i tillegg engasjert i familiearbeidet, vertinnetjenesten og oppfølging av enkelte studenter og frivillige på UiO-senteret vi er knyttet til. Ellers er hun opptatt av å engasjere seg i lokalsamfunnet; noe hun ofte får mulighet til i tilknytning til førskolen.

Vidar og Elisabeth har to barn: Joel Mathias (født Juli 03) og Karen Elida (født mai 05). Joel Mathias er en omgjengelig kar som prater om alt mellom himmel og jord. Han Elsker Jesus og ber gjerne for sine venner. Karen Elida er ei oppfinnsom og karaktersterk lita dame som vet hva hun vil. Hun dikter gjerne opp egne sanger og elsker å danse til all slags musikk. Begge barna snakker fransk, og de går på den lokale førskolen der de har funnet seg godt til rette.

 

Hjertelig hilsen
Elisabeth og Vidar Søvde

Adresse:

24 Rue du Bout du Val

51120 Charleville

Frankrike

Tlf. +33 (0)3 26 80 08 42

Mob. +33 (0)6 30 31 56 51,

Mob. Norsk 93 88 33 06

sovdeadr090324