Og folk kom – gamle og unge, menn og kvinner med et utvalg av de forskjelligste inngrep fra Gud. Det var hverdagslige hendelser og det var dramatiske hendelser. Det handlet om helbredelse, om frelse, om ny jobb, om befrielse fra langvarig narkomani og en fullstendig oppreisning over lang tid til et liv i frihet og glede, om en venns råd som førte til redning fra død for den som fikk og litt motstridende fulgte det, om åpenbaring av Guds frie nåde til den som strevde med å måtte gjøre noe for Gud for å være god nok.

Ingen må tro at sommergudstjenester trenger å være kjedelige selv om der er mindre folk på dem enn ellers!