I går møttes cellelederne i Frekvens for å stake ut kursen videre. Vi har ni grupper og seks nye gruppeledere, så det blir spennende å se hvordan gruppene formes etter hvert. Jeg gledet meg over å møte en gruppe ivrige mennesker som ønsker å ta et tak og bygge gruppefellesskapene slik at de kan bli det de er ment å være. Vi har lyktes ganske godt i å få de fleste i Frekvens inn i grupper og er klart flere i gruppene enn vi er på torsdagskveldene, neste utfordring er nå å gjøre gruppene til celler, eller å gjøre dem mer målrettet. Vi vil holde fellesskapet høyt og dyrke dette, samtidig ønsker vi at gruppene skal være voksende av natur. Derfor oppfordrer vi gruppene til hele tiden å ha potensielt nye medlemmer i tankene og ikke minst i bønnene, samtidig som vi understreker at oppbyggelsen skal ha en sentral plass i samlingene.

Det er veldig fint med besøk, og vi vil ikke undervurdere det å treffes, samtidig tror vi at cellegruppene kan være noe mer enn dette, og jeg er veldig spent på å se om noen måneder hvorvidt vi lykkes i å utvikle oss i en slik retning. Med de gruppene vi har tror jeg dette kan gå fint, vi er i det hele tatt velsignet med voldsomt mange ressurssrike personer.

Jeg tror ikke at cellegruppene automatisk vil være inngangsporten til menigheten for alle, for min egen del ville jeg nok som ny foretrekke å komme først til en gudstjeneste hvor mulighetene for å innta en litt mer tilbaketrukket rolle er større, mens andre opplever seg aldeles fremmedgjort i et slikt fellesskap og foretrekker å begynne i gruppene. Vi sier og til gruppelederne at vi regner både gudstjenestene og cellegruppene som grunnleggende, eller primært, i det å være engasjert i menigehten.

Cellegruppene kan dessuten være en naturlig arena for å vokse i bruk av nådegavene. Om vi prøver å komme med en giver-innstilling, vil sjansene og øke betraktelig for at man kommer oppmuntret hjem. 1. Kor 14:26 er selvsagt et sentralt bibelvers i den sammenhengen. Cellegruppene er langt på vei et menighetsfellesskap i miniatyr, og kanskje vi og skal prøve ut hvordan det vil fungere å dele nattverd i gruppene. Dette kan neppe virke helt fremmed for dem som har lest Apostlenes gjerninger.

Spennende!