gutter_04.jpg

   

Temaet som var satt for helgen var Cowboy og Indianer, og guttegjengen var delt inn i 6 grupper: 3 cowboy- og 3 indianergrupper.

Som alle andre gutteweekender var maskulinitet og bibelens standard for mannen sterkt i fokus, og gjennom aktivitetene, som bueskyting, svømming i gjørmevann, og skyting med softgun, skaffet de forskjellige gruppene, eller stammene om du vil, mat til middagen. Denne ble tilberedt på åpne bål på "Whiskey Hill" og "Smokey Hill" (indianer og cowboy leirene). Gruppene fikk poeng for innsatsen både i form av påkledning, innsats og dyktighet i aktivitetene og i pliktoppfyllelse - og vinneren fra Gutteweekenden vil bli utnevnt på Kanal U i nærmeste framtid.

 

Kristoffer Karlsen og Håvard Berger stod for forkynnelsen på kveldssamlingene, og seminarene hadde Marius Frantzen og Bjarni Steintún ansvar for. Sistnevnte er fra Færøyene og går på Veien. Det ble snakket om om åpenhet, identitet og standard, og det var tydelig at mange av guttene/mennene på GutteWeekend ble berørt av Gud gjennom både sterk lovsang og forkynnelsen!

 

Det er tydelig at Gud reiser opp en generasjon menn som vil gå for ham av hele deres hjerter! Det er sterkt å se på de yngste som gir seg selv i lovsangen og erfarer Gud!

 

En av kommentarene om årets gutteweekend fra en av lederene og organisatorene, Fredrik Ludvigsen, var at årets gutteweekend var preget av gutter som var pliktoppfyllende i forhold til hvilke regler som ble satt og som møtte opp til de fastsatte programpostene.

Tekst: Vegard Lofnes

Bilder: Marius Frantzen