Velkommen til semesteroppstart

Søndag 19. august er det klart for semesteroppstart i kristkirken. Selv om vi har hatt sommergudstjenester i småsalen gjennom hele juli er det godt å endelig komme i gang for høsten. Håvard Berger kommer til å snakke om kristkirkens visjon, fokuset for dette semesteret samt introdusere høstens første taleserie - "Ordet om Korset". Hjertelig velkommen søndag kl. 11!

To pastorer i Kristkirken - for første gang siden 2008!

To pastorer i Kristkirken - for første gang siden 2008!

Denne sommeren er det 10 år siden Reidar Paulsen og Rolf Helén Iversen avsluttet sin pastortjeneste i Kristkirken. Etter noen år uten pastor i menigheten, tiltrådte så Håvard i 2012/13 - før det denne sommeren er to ansatte pastorer igjen i forsamlingen!

Det bringer stor glede at Thomas Dalsbø har takket ja til å tjene Gud og mennesker som pastor i fellesskapet. Han er en varmhjertet, klok og dyktig mann som tidligere har tjent som ungdomsleder i menigheten.

Thomas - som ansettes i 50 % fast stilling - kommer i første rekke til å fungere som ”innenriks-minister”, med drifts-og utviklingsansvar for program, frivillighet, informasjon, interne strukturer m.m.. Han kommer også til å betjene fellesskapet mer ”prestelig” gjennom bønnen og Ordets tjeneste. Håvard er Thomas’ nærmeste overordnede, og for ordens skyld opererer vi derfor med en titulerings-forskjell mellom de to: Håvard er menighetens forstander/hovedpastor – mens Thomas tituleres pastor.

Vi gleder oss mye over Thomas’ motivasjon til å tjene som pastor – og vi ser stort på den langsiktige tenkning og byggevilje som han og hans kone (Ragnhild) uttrykker. 

Kommende søndag (12.august) innvies Thomas også til eldstetjeneste i fellesskapet.

Sommerlørdag på Stend

Sommerlørdag på Stend

Hjertelig velkommen til åpen lørdag på Stend Jordbruksskole den 11.august kl. 12.00 - 16.00!

Personer i alle generasjoner er ønsket og velkommen - det viktigste denne dagen er å treffes.. og så vil det også være en del artige aktivitetsmuligheter for både små og store:

* Treffe/besøke dyr

* Sporløp

* Hvis dårlig vær: Aktiviteter i gymsal. Hvis godt vær: Aktiviteter ute.

* Treffe/besøke dyr

* Sitte på traktor

Ta gjerne med grillmat - Kristkirken stiller med drikke

Helt gratis - men supert med en påmelding til Elin Constanse på elinconstanse@kristkirken.no el. 90561906 senest fredag 10.august.

Ps. Arrangementet er svært åpent - ta gjerne med familie og venner.. og om du leser dette og ikke kjenner noen i Kristkirken (enda) - du er HJERTELIG velkommen!

Kristkirken i juli

Kristkirken i juli

Hver søndag i juli er det gudstjeneste kl. 11.00 - 12.30 i Kristkirken!

Sommerens fokus er da også svært oppbyggelig; Vi ser på seks ulike fortellinger fra Bibelen der enkeltpersoner får et livsforvandlende møte med Jesus! 

Merk at det er litt annerledes opplegg enn vanlig denne måneden. Da har vi samlingene i Småsalen - og vi har ikke eget opplegg for barn eller organisert kafé. 

Følgende personer forkynner denne sommeren:

1.juli - Arne Kristoffer Haaland

8.juli - Audhild Helgaas

15.juli - Elisabeth Søvde

22.juli - Leif Magne Ådlandsvik

29.juli - Runar Ludvigsen

5.aug - Frode Espedal (Denne dagen er vi tilbake igjen i storsalen, vi har eget opplegg for barn, organisert kafe ++)

For mer info om de ulike søndagene - se Kristkirkens kalender for juli måned

SAMMEN FOR BERGEN

SAMMEN FOR BERGEN

Hvordan kan vi som kristne bety en forskjell for byen vår?

4. juni inviterer vi til workshop-konferanse med temaet SAMMEN for Bergen. Det skjer mye godt i og rundt Bergen. Kristne politikere, businessfolk, gründere, studenter og andre inviteres til en workshop for å bli inspirert og finne hvordan vi sammen kan ta et skritt videre for å bety en positiv forskjell i samfunnet.

Ed Silvoso og Ken Gott, fra Transform Our World, kommer for å dele av sine erfaringer om positiv samfunnsforandring.

Konferansen arrangeres av Hauge Business Network, Doulos-nettverket og Laget NKSS.

Sted: Salem konferansesenter, Bergen
Pris: 1095,-* (inklusiv lunsj, kaffe, mm.)
*400,- for studenter  
I tillegg kan du delta på middag for kr 395 om kvelden.

Påmelding: https://www.checkin.no/event/15964/sammen-for-bergen

Program
Tidspunkt Aktivitet Innleder/taler
08.00 – 08.30 Kaffe
08.30 – 08.45 Åpning Terje Gilje, Arne Sylta og Håvard Berger  
08.45 – 09.45 Introduksjon av tema Ed Silvoso og Ken Gott
09.45 – 10.00 Næringsliv Arne Sylta
10.00 – 10.15 Næringsliv Terje Gilje
10.15 – 10.30 Refleksjonssamtaler
10.30 – 10.40 Frukt

10.40 – 10.50 Politikk Harald Schjelderup
10.50 – 11.00 Politikk Rebekka Ljosland
11.00 – 11.10 Politikk Oddny Miljeteig
11.10 – 11.20 Politikk Dag Inge Ulstein
11.20 – 11.35 Refleksjonssamtaler

11.35 – 12.20 Lunch og mingling

12.20 – 12.30 Student og grunder Silje Nordal Sylta
12.30 – 12.40 Student og grunder Kim Andre Fladen
12.40 – 12.50 Grunder Eirik Helgøy
12.50 – 13.00 Grunder Cato Lyngøy
13.00 – 13.15 Refleksjonssamtaler

13.30 – 14.30 Workshop 1
14.30 – 14.45 Kaffe og mingling
14.45 – 15.45 Workshop 2
15.45 – 16.00 Mingling og frukt

16.00-16.30 Plenumsamtale
16.30-18.30 Refleksjoner fra dagen Ed Silvoso og Ken Gott
18.30-19.00 Oppsummering

19.30 Middag Ikke inkludert i pris, alle velkommen

Taleserie: "Til mann og kvinne skapte han dem"

Taleserie: "Til mann og kvinne skapte han dem"

Fem søndager i april og mai er avsatt til taleserien "Til mann og kvinne skapte han dem" (1.Mos. 1,27 & 5,2) Dette er et brådypt farvann som vi ønsker å navigere i med stor ydmykhet og varhet. Samtidig kan vi også - på grunn av Guds ord - få lose i dette feltet med frimodighet.

Både 15. og 22.april er overskriften "SKAPT I GUDS BILDE". Tarjei og Elin Constanse Gilje kommer til å forkynne sammen disse to søndagene - og de har gitt oss følgende teaser: 

Har Bibelen noe aktuelt å si i kjønnsdebatten? Er det ikke egentlig litt avleggs å snakke om kjønn? I Bibelens første bok leser vi: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» Hva betyr det for oss å være kvinne og mann – skapt i Guds bilde? Hvordan blir gudbilledligheten gjenspeilet gjennom kjønnsidentiteten? Hvordan skal vi forstå disse tingene, ikke minst i lys av historiens mange eksempler på undertrykking av kvinner, senest aktualisert gjennom metoo-debatten? Vi blir neppe ferdige med disse spørsmålene med det første. Men vi gjør et forsøk på å forstå litt mer.

29.april og 6.mai er overskriften "EKTESKAPET I GUDS BILDE". Kristoffer Karlsen forkynner den 29.april, der tema er "Guds ekteskap - troskap, fellesskap og disippelskap". Den 6.mai tar vi utgangspunkt i de vakre og vanskelige versene fra Efeserbrevet kap. 5, der Guds ekteskap sammenlignes med Kristus og menigheten. Vi kommer tilbake til hvem som forkynner denne dagen.

Taleserien avsluttes den 27.mai med at lar vi Guds ord få kaste varmt og godt lys over det rike livet som finnes for den som ikke lever i ekteskap. Også her kommer vi tilbake til hvem som forkynner.

Etter all sannsynlighet fortsetter vi denne taleserien til høsten - her finnes det utallige vinklinger.

Åpne (tverrkirkelige) arrangement i Bergen fremover

Åpne (tverrkirkelige) arrangement i Bergen fremover

* Hver tirsdag morgen kl. 06.30 – 07.20 er det lovsang til Gud og bønn for Åsane i Tertnes Bedehus. Flere forsamlinger er sammen om dette åpne bønnemøtet. Kontaktperson: Daniel Sæbjørnsen (tlf. 404 58 473).

* Hver første mandag i måneden er det bønnesamling på Rådhuset kl. 17.00 – 18.30, med fokus på innovasjon og næringsliv i byen. (Initiativtaker: Hauge Business Network)

* Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) inviterer til et inspirasjonsseminar lørdag 10.mars der ”formålet er å samle personer fra ulike kirker og forsamlinger som er opptatt av å fremme flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn, slik at vi gjensidig kan oppmuntres og inspireres til å gjøre landet vårt varmere og preget av god integrering”. Se vedlegg for mer info.

* 9.-11.mars arrangerer Hauge Business Network en konferanse med Andy Mason fra Bethel Church i Redding, California. Program og påmelding: https://www.checkin.no/event/15429/hauge-business-network-heaven-in-business

* Flere forsamlinger går sammen om Bønn for Bergen i Frikirkens lokaler, 14.mars. kl. 19.00.

* 9.-13.mai arrangerer TENT sitt kurs ”Go Equipped” i Bergen. TENT skriver: ”Har du lyst å tjene Gud gjennom studier, forretningsvirksomhet eller arbeid enten der du bor i dag eller i annet land? Da er dette kurset noe for deg.” Siden år 2000 har TENT rekruttert, utrustet og fulgt opp forretningsfolk, fagpersonell og studenter som vil bringe evangeliet videre – både i fremmede kulturer og i Norge. Det går gode rykter om dette kurset, som forøvrig foregår på engelsk. Se mer på http://tentinternational.org/events/tmcourse/2018bergen

* John Malvin Eriksen (Bethel misjonskirke) skriver: ”En tverrkirkelig prosjektgruppe inviterer til et felles lovsangs og bønnearrangement for byen St.Hans-aften (23.juni). Navnet på eventen blir "Kron Ham 2018". På dette skrivet finner du utfyllende info, og her kan du se en promovideo: https://www.dropbox.com/s/a0o7tjr469ucg2w/KronHam%20Lang%20v8.mp4?dl=0 ”

* 22.juli - 2.august går Influx og (noen fra) Kristkirken sammen om en sommer-bibelskole i Israel. Målet er et fordypet kjennskap til Jesus, bl.a. gjennom å komme tett på de steder og den kontekst han levde i. Vil du vite mer om dette? Se Israel Summer Bible School på Facebook, el. kontakt Arnt Jakob Holvik; ajholvik@hotmail.com

Kristkirken i mars

Kristkirken i mars

Hjertelig velkommen til Kristkirken i mars måned! 

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer denne måneden - merk spesielt at vi har en yrkes-og samfunnsorientert taleserie som vi kaller "I tjeneste for Kongen". 

Join us gjerne - du er varmt velkommen!

Søndag 18.februar - en annerledes forkynnelse med påfølgende medlemsmøte

Søndag 18.februar - en annerledes forkynnelse med påfølgende medlemsmøte

Som mange kjenner til, er det store endringer på gang for oss i Kristkirken når det gjelder lokaler. Alt tyder på at 2019 blir det siste hele kalenderåret med tilhold i Kanalveien 90, iallefall slik vi nå kjenner lokalene. En lengre periode med ombygging innledes etter all sannsynlighet ila. år 2020, og vi må da ha tilhold et annet sted i en kortere eller lengre periode.

Søndag 18.februar har vi utvidet fokus på dette. Først maler Håvard opp et helhetsbilde på selve gudstjenesten - deretter blir det medlemsmøte i Kristkirkens småsal/kafeteria.

Vi har valgt å avsette en egen søndagsforkynnelse til de forestående endringene, fordi de a) er betydelige og fortjener fokus i fellesskapet, og b) det er mange i fellesskapet som ikke er medlemmer, og disse har ikke kjennskap til det som formidles på medlemsmøtene.

Det påfølgende medlemsmøtet begynner kl. 12.40, og er planlagt å vare til ca. kl. 13.30. Det blir da mulighet for å komme med innspill og stille spørsmål - samt ta seg en kaffe og en matbit mens møtet pågår.

NB! Det blir eget opplegg for barn (film, popcorn m.m.) i storsalen de 50 minuttene medlemsmøtet varer. 

Hjertelig velkommen!

Kristkirken i februar

Kristkirken i februar

Hjertelig velkommen til Kristkirken i februar! 

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer denne måneden. Merk spesielt konferansen med Marty Shoub den første helgen (2.-4.februar, se egen artikkel). 

Deretter følger en innholdsrik måned med dåp, bønnesamlinger, medarbeiderfest, gjestetalere, medlemsmøte, temakveld, Kanal U reiser på weekend m.m. - og det blir fokus på Guds nådegaver!

Join us gjerne - du er varmt velkommen!

Velkommen til konferanse med Marty Shoub

Velkommen til konferanse med Marty Shoub

2.-4.februar kommer Marty Shoub til Kristkirken! Marty er en jødisk lærer som har kommet til tro på Jesus, og han har MYE spennende å dele videre når det gjelder relasjonen mellom troende jøder og troende "hedninger". 

Her finner dere utfyllende informasjon om helgens program - og Marty Shoub.

Øyvind og Mona Furnes, som er blant initiativtakerne til denne helgen, har også laget en kort video. Den kan du se her.

Åpent for alle, ingen konferanseavgift.

Hjertelig velkommen!

Kristkirkens barnemiljø - fem kjerneverdier

Kristkirkens barnemiljø - fem kjerneverdier

Det er et enormt privilegium for Kristkirken å ha mange barn i forsamlingen. Hver søndag går ca. 1/3 av de fremmøtte ut på søndagsskolen! Det er fantastisk! 

Det er vårt store ønske å møte de minste blant oss med respekt og likeverd, og fremelske i dem en trygg relasjon til Gud, seg selv og andre mennesker. 

Én av måtene vi kan hedre våre minste på, er å arbeide grundig og helhjertet med et godt opplegg for dem. I denne anledning er det utarbeidet fem kjerneverdier som vi ønsker å navigere etter i barnemiljøet - noen verdier vi frimodig vil forankre i våre 0-12-åringer.

Disse fem blir presentert av Elin Constanse på kommende søndags gudstjeneste (21.jan) - og etterhvert vil de nok også bli tilgjengelig her på web.

Kristkirken i januar

Kristkirken i januar

Hjertelig velkommen til Kristkirken i januar! 

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer denne måneden. Bl.a. blir det koldtbord-gudstjeneste og dåp den 21.januar - mens forhenværende pastor i Kristkirken, Rolf Helen Iversen (79), kommer til å snakke om tungetale den 28.januar..! 

- - -

Merk forøvrig at det blir konferanse med Marty Shoub den første helgen i februar!

Kristkirken i desember

Kristkirken i desember

Hjertelig velkommen til Kristkirken i desember måned. Som det kommer fram av kalenderen skjer det mye denne måneden - med sitt naturlige høydepunkt på julaften, da vi feirer gudstjeneste sammen kl. 14.00 - 15.00. 

Merk også at det er fellesgudstjeneste med Frikirken 1.juledag, og at vi IKKE har gudstjeneste på nyttårsaften.

Varme hilsener til dere alle

Kveldsmøte med Poncho Murguia!

Kveldsmøte med Poncho Murguia!

I 2010 omtalte bl.a. CBS News den mexicanske byen Ciudad Juarez som "the murder capital of the world" - se https://www.cbsnews.com/news/juarez-mexico-murder-capital-of-the-world/ 

7 år senere skriver National Geographic en 17 siders (!) artikkel om at byen er totalforvandlet; "(...) Juarez returns to life". Se http://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/06/juarez-mexico-border-city-drug-cartels-murder-revival/

Mange andre medier har skrevet om det samme, eks. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/mexico/12155890/How-Mexicos-most-dangerous-city-transformed-itself-to-become-safe-enough-for-the-Pope.html

Når historien fortelles og dokumenteres, er det liten tvil om at Gud - som er dypt glad i Ciudad Juarez - bl.a. har brukt Poncho Murguia som en nøkkel for å forvandle denne byen.

Kristkirken & Hauge Business har nå gleden av å invitere til et åpent kveldsmøte med Poncho onsdag 25.oktober - der Guds kjærlighet for samfunnet blir det store temaet. 

Dette anbefales sterkt! Hjertelig velkommen til Kristkirkens lokaler kl. 19.00.

Ps. Tirsdag kveld (24.okt) er det også et åpent møte med Poncho på Danielsen VGS (Nygaten 8.) Hauge Business Network arrangerer.

Velkommen til Mission 2017

Velkommen til Mission 2017

Torsdag 19. - søndag 22.oktober er det klart for Mission!

Ungdom i Oppdrag, Pionerkirken og Kristkirken arrangerer Mission sammen - for 6.året på rad! Vi er overbevist om at det aller beste vi kan gjøre sammen på en misjonskonferanse, er å bruke god tid med Jesus - Han som kjenner hvert menneske, er “høstens Herre” - og mer opptatt av misjon enn alle oss tilsammen.

Derfor bruker mye vi tid i lovsang og bønn, og denne gang er det Anders og Maren Skarpsno som leder lovsangen. Micah - som tjener Gud og mennesker på en vidunderlig måte i Midt-Østen - er hovedtaler disse dagene.

Alle som er glad i Jesus, og som har et ønske om at flere på kloden skal få bli kjent med Ham er VELDIG velkommen! Det vil si - du er egentlig veldig velkommen om du ikke er så glad i Jesus også!

Program:

TORSDAG:

Åpningsmøte kl. 19.00. Micah forkynner.

FREDAG:

Tacomiddag kl. 16.30 - 18.30 i Kristkirkens kafeteria. Samtale rundt ulike bord med mennesker som har tjent - eller tjener - Gud i fremmede kulturer, inkl. intervju med Micah. 

Kveldsmøte kl. 19.00. Micah forkynner.

LØRDAG:

Kveldsmøte kl. 19.00. Øivind Augland forkynner.

SØNDAG:

Felles-gudstjeneste kl. 11.00. Micah forkynner.

Se “Mission 17"-event på Facebook for mer info!

SYKKEL-VM; Parkering i forbindelse med gudstjenester (17.& 24.sept.)

Det er flere som har lurt på hvordan det blir med parkering i Kanalveien 90 - i forbindelse med de to gudstjenestene som inntreffer ila. Sykkel-VM i Bergen.

NRK har i klartekst formidlet at parkering på tomten disse dagene er forbeholdt Kristkirken - og NRKs ansatte. Det er skiltet "privat parkering" ved inngangen til parkeringsplassen, og i følge NRK skal dette være tilstrekkelig for å holde uønskede biler unna tomten. Det blir også satt opp et ekstra skilt som formidler dette. 

Når det er sagt, erkjenner NRK (og vi i Kristkirken) at vi er uten referanser mht. hva som faktisk venter oss disse dagene. Det kan være at det blir et ufint kaos uten sidestykke, og det kan være at det hele forløper overraskende rolig. I denne forbindelse ønsker vi ikke å gi noen garantier mht. parkering, men NRK uttrykker altså at de som kommer kjørende til gudstjeneste kan beregne parkering på tomten.

mvh staben

Dansegruppe i Kristkirken

Dansegruppen i Kristkirken er for gutter og jenter fra sjette klasse til og med Kanal U-alder. Dette er for deg som liker å bevege deg til musikk, og ønsker et kjekt og trygt miljø hvor du kan utvikle deg sammen med andre likesinnede. Gruppen møtes inne i storsalen før Kanal U på fredager klokken 16:30 og holder på til ca 18:00. Der kan du lære koreografier og forskjellige måter å fremføre, uttrykke og bevege deg på. Men først og fremst kommer dansegruppen til å ha det gøy! Terskelen er veldig lav for å begynne. Du trenger ikke ha mye erfaring, bare ha lyst til å danse. Det vil koste 100kr for ett semester per person, slik at det vil være mulig å kjøpe inn litt snacks osv. til danserne. Første samling starter opp 1. september. Kom gjerne innom og se om dette er noe for deg.

Ikke nøl med å kontakte Hanna Knudsen på tlf. 47917122 eller email hanna98knudsen@gmail.com hvis dere har noen spørsmål.

Semesteroppstart!

Hjertelig velkommen til gudstjeneste og semesteroppstart i Kristkirken - søndag 20.august!

Thomas Dalsbø leder møtet, Ruben Solberg og Fredrik Ludvigsen leder lovsang - så blir det nattverd før barna er velkommen til søndagsskole. Håvard Berger forkynner deretter om Guds nåde (semesterets tema), og litt om Kristkirkens visjon.

Åpent for personlig forbønn etter møtet, samt åpen kafeteria! 

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :)