Pr. august 2019 er det 14 personer i Kristkirkens stab.

Noen er ansatt, mens andre er frivillig engasjert.


staben: 

Håvard Berger - forstander / daglig leder

Thomas Dalsbø - pastor 

Vigdis Antonsen - drifts-og administrasjonsleder

Trygve Birknes - økonomiarbeider

Atle Yndesdal - forkynner/evangelist, besøkstjeneste, bønn, seniortreff m.m.

Roald Monsen - områdeleder for bønn og omsorg

Marius Frantzen - ungdomsleder

Daniel Kismul - ungdomsarbeider

Rita Ristesund Lunde - leder for barnemiljøet

Stein-Erland Brun - styringssystemer, samhandlingsløsninger m.m.

Tommy Magnussen - gudstjeneste-og frivillighetskoordinator, konfirmantleder

David Utslottøy - media, web, skjerm m.m.

Kelly Louise Vaktskjold - misjonskontakt

Inger Johanne Demdal - renholdsarbeider