Det er 15 personer i Kristkirkens stab.

Noen er ansatt, mens andre er frivillig engasjert.


staben: 

Håvard Berger - forstander / daglig leder

Thomas Dalsbø - pastor 

Erling Møller - drifts-og administrasjonsleder

Trygve Birknes - økonomiarbeider

Atle Yndesdal - forkynner/evangelist, besøkstjeneste, områdeleder for bønn og omsorg

Roald Monsen - områdeleder for bønn og omsorg

Marius Frantzen - ungdomsleder

Daniel Kismul - ungdomsarbeider

Rita Ristesund Lunde - leder for barnemiljøet

Stein-Erland Brun - styringssystemer, samhandlingsløsninger m.m.

Jan-David Antonsen - gudstjeneste-og frivillighetskoordinator, leder for Frekvens (studentmiljø)

Tommy Magnussen - gudstjeneste-og frivillighetskoordinator, konfirmantleder

David Utslottøy - media

Kelly Louise Vaktskjold - misjonskontakt

Inger Johanne Demdal - renholdsarbeider