i mai 2019 overtar vi egne lokaler på nesttun

det gjenstår et siste løft i finansieringen

Vil du være med å løfte med oss?


Etter 25 år som leietakere på Minde er vi nå klare for å være med å eie egne lokaler!

Det er Kristkirken Eiendom AS som kjøper lokalene. Kristkirken i Bergen blir i første omgang medaksjonær i selskapet og leietaker.

Prosjektets totalkostnad - inkl. ombygging - er ca. 35 millioner kroner.

Selskapet har fått innvilget lån på 20 millioner kroner, og behøver da en egenkapital på 15 millioner kroner.

Her er det veldig gledelig at Kristkirken og andre investorer foreløpig har garantert for ca. 13 millioner kroner.

Innsamling Prosjekt S21

Aksjonen begynte 16.desember 2018 og varer til 15.mars 2019. Om vi mot formodning ikke er i mål da, kjører vi en ny runde fram til overtakelsesdato i mai.
Stablet graf m bakgrunn .png

Det gjenstår dermed kun ca. 2 millioner i egenkapital.


Vår store drøm er at dette nye hjemmet skal få være åpent.

Åpent for Gud og åpent for mennesker

Der mennesker i alle slags situasjoner og generasjoner skal få finne en havn, et møtested - ja, et hjem … der man ved Guds nåde elskes, helbredes, bygges - og sendes!

Det blir også spennende å se hvordan vi kan få bli en positiv tilvekst for vårt nye nærmiljø!

Med andre enn oss selv - og fremtidige generasjoner for øye - spør vi derfor frimodig medlemmer og venner av Kristkirken:

Vil dere være med å gjøre dette løftet med oss?

Om mange bidrar med noe, trenger ikke 2 millioner være så mye!

Vi kommer i mål om

80 stk. bidrar med 5.000 kroner

40 stk. bidrar med 20.000 kroner

20 stk. bidrar med 40.000 kroner

Gaver kan sendes til kontonummer 3624.51.66154.

Merk med «gave til bygg».

Så kan du selvsagt gi andre beløp enn det som er foreslått ovenfor.

NB! Du kan få skattefradrag på inntil 50.000 NOK (2019) for gaver til Kristkirken.

*

Kristkirken Eiendom er altså et aksjeselskap. Derfor handler dette prosjektet om å hjelpe Kristkirken til å kjøpe aksjer - og således ha størst mulig eierandel i selskapet.

Men om du vurderer å selv kjøpe aksjer i selskapet, så er det også muligheter for det.

Kontakt gjerne styreleder Endre Ljones på endre.ljones@gmail.com eller tlf. 909 82 551.

Pris pr. aksje = 50.000 NOK