i mai 2019 overtar vi egne lokaler på nesttun

det gjenstår et siste løft i finansieringen

Vil du være med å løfte med oss?


Etter 25 år som leietakere på Minde er vi nå klare for å være med å eie egne lokaler!

Vårt store ønske er at dette bygget skal få være et åpent hjem for mennesker og et tjenlig redskap for Gud!

Det er selskapet “Slåtthaugvegen 21 AS” som kjøper lokalene. Kristkirken i Bergen blir medaksjonær i selskapet og leietaker.

Prosjektets totalkostnad - inkl. ombygging - er ca. 35 mill. kroner.

Selskapet har fått innvilget lån på 20 mill. kroner, og vi behøver dermed en aksjekapital på 15 mill. kroner.

Det er gledelig at Kristkirken og andre investorer foreløpig har garantert for ca. 13 mill. kroner.

Status Prosjekt S21

Aksjonen er nå avsluttet. Tusen takk for samarbeidet!
stablet graf oppdatert2.png

Det gjenstår dermed kun ca. 2 mill. kroner.


Blir du med å løfte denne siste delen med oss?

Det er to måter å bidra på:

Alt. A - Hjelpe Kristkirken å kjøpe aksjer

Det vil si at du gir en pengegave til Kristkirken.

Du kan selve velge om du vil overføre din gave én gang, eller om du vil fordele det utover flere måneder.

Gaver kan overføres helt fram til 15.juni 2019 - bruk kontonummer 3624.51.66154 - merk med “gave til bygg”.

NB! Dersom det passer best for deg å gi en gave i april/ mai/ juni, hadde vi satt stor pris på om du hadde gitt et gaveløfte til elisabeth@kristkirken.no i løpet av mars måned. Det bidrar til finansiell trygghet og forutsigbarhet de kommende månedene. Alle som gir et slikt gaveløfte får tilsendt en takk og oppdatering på e-post i slutten av mars måned.

NB! Du kan få skattefradrag på inntil 50.000 NOK for gaver til Kristkirken.

Alt. B - Kjøpe aksjer selv

Pris pr. aksje = 50.000 kroner.

Innbetaling for kjøp av aksjer må være overført innen 12.mars 2019.

Om dette alternativet er aktuelt for deg, kontakt Kristkirkens styreleder Endre Ljones (endre.ljones@gmail.com) for detaljer om aksjonæravtale m.m.