Vil du Bli med i en smågruppe?

Smågrupper er mindre felleskap som samles regelmessig (ca. 2 kveldstimer annenhver uke) for å snakke sant om livet og sant om Gud. Pr. sommeren 2019 har vi 25 slike grupper i Kristkirken, med ca. 180 personer engasjert.

Målet med gruppene er at vi gjennom dem skal lære å kjenne Gud bedre, elske mennesker dypere - og tjene vår verden enda mer.

Vårt håp er at gruppene skal oppleves nære, styrkende og støttende i din hverdag.

Om du vil være med i en slik gruppe, så fyll ut skjemaet under - vi kontakter deg!

Vil du være med i en smågruppe? *
Hvilke dager passer for deg? (2 timer på kveldstid, annenhver uke) *