Ønsker du å bli med i et mindre fellesskap?

Er du student eller tenåring - og leter etter et godt miljø?

Har du barn - og leter etter kristent barnemiljø? 

I Kristkirken finnes det opplegg for ulike behov og aldersgrupper. 

Du er hjertelig velkommen hvor det skulle være.

Her følger informasjon om noen av gruppene:

 

gr.jpg

Basisgrupper

Basisgruppene tilhører menighetens kjernevirksomhet. I gruppene fokuserer vi på livet med Jesus og våre nærmeste - i tillegg til at vi oppmuntrer hverandre til å tjene byen på en god måte. Hvorfor er disse gruppene så viktige? I en menighet kommer man ikke like tett på alle - det sier seg selv. Men alle kan komme tett på noen. Gudstjenestene er en større, felles feiring av Gud og livet med ham - verdifull på sin måte. Samtidig dekker ikke gudstjenestene vårt behov for livsnære relasjoner og medvandring. Her kommer de mindre gruppene inn i bildet.

Vil du ha mer info eller ønsker du å bli med i en gruppe?

Ta gjerne kontakt med Roald & Mary Monsen, tlf. 926 98 621.


Barnemiljø

"Hindre ikke barna i å komme til meg" sa Jesus. Det motsatte av å hindre, er vel å legge tilrette. Vi drømmer om et pulserende barnemiljø i Kristkirken, der det blir godt tilrettelagt for at barna kan få vokse opp i en sunn og naturlig relasjon til Jesus, seg selv og andre mennesker. Et lite stykke ut i gudstjenesten (ca. kl. 11.30) samles barna til søndagsskole, inndelt i fire ulike aldersgrupper med 5 - 25 barn i hver gruppe. Knøttene (0-3 år), Kjempene (4 år-1. klasse), Klubben (2.-5. klasse) og Bibelklassen (6.-8. klasse) 

barnemiljø firkant.png

Kanal U er navnet på ungdomsmiljøet i Kristkirken. Vårt mål og ønske er at ungdommer skal få møte Jesus og leve livet med Ham! Hver fredag samles vi til fredagsfest i Kristkirkens lokaler kl. 19.30. Da har vi lovsang, forkynnelse, kafé og diverse aktiviteter. Du er hjertelig velkommen til å joine miljøet! Uansett hva du tenker om Jesus og kristen tro, så er vi sikre på at dette er et godt miljø å være i for ungdommer! Iblant arrangerer vi også weekender, teamturer og lignende som alle er velkommen til å bli med på. Kanal U har også sitt egen side:


unge voksne firkant.png

Unge Voksne er Kristkirkens miljø for – du gjettet riktig – unge voksne. Vi er etterfølgere av Jesus og tror på Bibelen som Guds Ord. Noe annet vi har til felles er at vi liker å ha det gøy sammen og at vi ønsker deg hjertelig velkommen om du har lyst å være med.

Hver mandag i partallsuker samles vi i kjønnsdelte smågrupper, og vi spiser middag sammen etter gudstjenesten en gang i måneden. I 2017 begynner vi også med temakvelder hvor vi skal se nærmere på fem ulike temaer i løpet av våren.

Hvis du ønsker et fellesskap hvor du kan vokse med Gud i lag med andre, eller hvis du bare er nysgjerrig på Gud og har lyst på flere venner, er Unge Voksne stedet for deg.


vv.jpg

Seniortreff

Hver siste torsdag i måneden kl 12-14 er det samling for seniorer i Kristkirkens lokaler. Der kan en treffe hyggelige mennesker i ulike aldere og med ulike interesser og som har gjort sine erfaringer i livet. På den måten kan vi være med å oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre. Vi møtes til dekket bord og spiser lunsj sammen. Vi er hele mennesker og vi vil ivareta ånd, sjel og kropp. Vi synger sammen og det er åpent for å dele liv og opplevelser med hverandre som gir oppmuntring i hverdagslivet. Å dele Guds ord blir lagt vekt på, så det er andakt og anledning for å dele bønnebehov som vi kan ta med i bønn.


Flere ting som skjer i Kristkirken:

BØNN

Bibelen er full av vers som omhandler bønn, dens virkning og kraft. Gud gir mange løfter om at han både hører bønn og svarer på bønn. Vi i Kristkirken ønsker da å legge tilrette for bønn, både for våre medlemmer og andre som måtte ønske.

Vi har regelmessige treffpunkt for bønn (Se kalender for info) der er du hjertelig velkommen! I tillegg har vi en mailingliste som du kan melde deg på og få oppmuntringer og bønneemner fra Kristkirken. Påmelding skjer til bonn@kristkirken.no

- Atle Yndesdal Tlf: 902 02 713  E-post: atle.ynd@gmail.com

INDRE HELBREDELSE

Alle menneske, frelste og ufrelste, har ei historie med seg og har fått indre sår i ulik grad. I Kristkirken i Bergen har vi team som er spesielt retta mot behov for indre legedom.

Du kan kontakte oss via kontoret i menigheten. (f. eks. på kontor@kristkirken.no) - Iren Fuglebakk Aglen