Ønsker du å bli med i et mindre fellesskap?

Er du student eller tenåring - og leter etter et godt miljø?

Har du barn - og leter etter kristent barnemiljø? 

I Kristkirken finnes det opplegg for ulike behov og aldersgrupper. 

Du er hjertelig velkommen hvor det skulle være.

Her følger informasjon om noen av gruppene:

 

gr.jpg

Smågrupper

Smågruppene tilhører menighetens kjernevirksomhet. Pr. høsten 2019 er ca. 190-200 personer mellom 13 og 80 år med i slike grupper. Disse samles ca. 2 timer på kveldstid i ulike hjem annenhver uke. 

Hvorfor er disse gruppene så viktige? I en menighet kommer man ikke like tett på alle - det sier seg selv. Men alle kan komme tett på noen. Gudstjenestene er en større, felles feiring av Gud og livet med ham - svært verdifull på sin måte. Samtidig dekker ikke gudstjenestene vårt behov for livsnære relasjoner og medvandring. Her kommer de mindre gruppene inn i bildet. 

Hva er hovedfokus når gruppene samles? I disse gruppene fokuserer vi på livet med Jesus og våre nærmeste - i tillegg til at vi står sammen om å kunne bety en positiv forskjell i møte med våre øvrige omgivelser.

Vil du ha mer informasjon om dette - eller ønsker du å bli med i en gruppe?

Ta gjerne kontakt med noen i staben: Se kontakt


Barnemiljø

"Hindre ikke barna i å komme til meg" sa Jesus. Det motsatte av å hindre, er å legge tilrette! Vi både drømmer om og arbeider for å se et pulserende barnemiljø i Kristkirken, der det blir godt tilrettelagt for at barna kan få vokse opp i en sunn og naturlig relasjon til Jesus, seg selv og andre mennesker. En halvtime ut i hver gudstjeneste (ca. kl. 11.30) samles barna til søndagsskole, inndelt i fire ulike aldersgrupper med ca. 5 - 25 barn i hver gruppe. Knøttene (0-3 år), Kjempene (4 år-1. klasse), Klubben (2.-5. klasse) og Bibelklassen (6.-8. klasse) 

barnemiljø firkant.png

Kanal U er navnet på ungdomsmiljøet i Kristkirken. Vårt mål og ønske er at ungdommer skal få møte Jesus og leve livet med Ham! Hver fredag samles vi i Kristkirkens lokaler kl. 19.30. Da har vi lovsang, forkynnelse, kafé og diverse aktiviteter. Du er hjertelig velkommen til å joine miljøet! Uansett hva du tenker om Jesus og kristen tro, så vil vi frimodig hevde at dette er et GODT miljø å være i for ungdommer! Iblant arrangerer vi også weekender og turer som du er velkommen til å bli med på. Kanal U har også sin egen side:


unge voksne firkant.png

Unge Voksne er Kristkirkens miljø for – du gjettet riktig – unge voksne. Vi er etterfølgere av Jesus og tror på Bibelen som Guds Ord. Noe annet vi har til felles er at vi liker å ha det gøy sammen og at vi ønsker deg hjertelig velkommen om du har lyst å være med.

Hver mandag i partallsuker samles vi i kjønnsdelte smågrupper, og vi spiser middag sammen etter gudstjenesten en gang i måneden.

Hvis du ønsker et fellesskap hvor du kan vokse med Gud i lag med andre, eller hvis du er nysgjerrig på Gud og har lyst på flere venner, er Unge Voksne et bra sted for deg!


vv.jpg

Formiddagstreff

Hver siste torsdag i måneden kl 12.00 - 14.00 er det åpent treff i Kristkirkens lokaler. Der kan en treffe hyggelige mennesker i ulike aldere og med ulike interesser og som har gjort sine erfaringer i livet. På den måten kan vi være med å oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre. Vi møtes til dekket bord og spiser lunsj sammen. Vi er hele mennesker og vi vil ivareta ånd, sjel og kropp. Vi synger sammen og det er åpent for å dele liv og opplevelser med hverandre som gir oppmuntring i hverdagslivet. Å dele Guds ord blir lagt vekt på, så det er andakt og anledning for å dele bønnebehov som vi kan ta med i bønn.


Flere ting som skjer i Kristkirken:

BØNNEMØTER

Bibelen er full av ord som omhandler bønn, dens virkning og kraft. Gud gir mange løfter om at han både hører og svarer på bønn. Vi i Kristkirken ønsker å legge tilrette for bønn, både for våre medlemmer og andre som måtte ønske. På kalenderen finner du informasjon om når det er bønnemøter! Velkommen!