Ordet om korset - del 5 / Kjærligheten

Gud skaper mennesket – som synder mot Gud – det skulle de ikke gjort – derfor må Jesus komme – han dør på korset for vår synd – ta i mot hans ufortjente gave. Dette lyder kjent, men korset fremstår her som en del av Guds B-plan. Kan det tenkes at korset var medregnet før skapelsen, og således tilhører Guds A-plan? ”Hvem av dere som vil bygge et tårn setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste?”, spør Jesus..

Ordet om korset - del 4 / Seieren

Thomas Dalsbø snakker om at korset er et “før-og-etter”- øyeblikk hvor Jesus vant seier over synden, døden og djevelen. Samtidig er det ikke slik at ondskapen er borte fra vår verden. Det gjenstår derfor fortsatt en kamp, men det er en kamp hvor vi som Guds barn kan kjempe fra seier og ikke mot seier - og ved den Hellige Ånds hjelp kan du og jeg være med på å sette denne seieren ut i livet.

Ordet om korset - del 3 / Storheten

I denne talen snakker Thomas Dalsbø om at Jesu verk på korset adresserte vår tilstand og ikke først og fremst vår oppførsel  - og at korset avslører en Gud som er bedre enn vi har trodd. 

Ordet om korset - del 2 / Skriftene

Det gamle testamentet ble forfattet lenge før Jesus kom til jorden. I denne talen avdekker Kristoffer hvordan korset synliggjøres i personer, hendelser og profetier opp gjennom historien!

Ordet om korset - del 1 / Planen

Korset var ingen spontan kriseløsning fra Gud sin side, men en nøye planlagt frelsesplan som startet allerede ved fallet i Edens hage. For å ha en dypere forståelse av evangeliet trenger vi å se korset i Skriftene (det gamle testamentet).

Med kommende generasjoner for øye

Bergens kirkehistorie er like gammel som byen vår – snart 950 år gammel. Kirkehistorie er skrevet, men kirkehistorie skal også skrives. Alle troende i byen inviteres til å farge det åpne lerretet vi nå har foran oss. Med Jesus som forbilde snakker Håvard i denne talen om å leve med blikk for de generasjoner av troende som kommer etter vår levetid på jorden.

Erfaringer med Jesus

Denne søndagen ble Thomas Dalsbø innsatt til eldstetjeneste i Kristkirken. Han benyttet muligheten til å snakke om at Jesus er mer enn en teori. Jesus må (og vil) erfares - noe Thomas også belyser fra sitt eget liv. 

Nøkkelvers: Gal 1, 11-12  Joh 14, 21-23

Dere skal gi dem mat

Ikke lenge etter at Peter hadde fornektet kjennskap til Jesus, møter han den oppstandne på en strand i Nord-Israel. Med stor nåde kaller Jesus ham til et lederskap som aller mest handler om å gi mat/næring til andre. Frode Espedal legger ut om dette møtet mellom Jesus og Peter, og i siste del av talen overrasker han de fleste tilhørerne med hvor praktisk dette er blitt seende ut i hans egen hverdag.

Nøkkelvers: Joh 21

Gjelden er slettet!

I denne korte og konsise talen, prøver Daniel å nå alle generasjoner med hovedbudskapet i Kolosserbrevet kap.2. Han summerer dem ned i fire ‘B-er’ - hvordan Jesus tar våre ‘bommer’, og ‘betaler’ for dem, men ikke nok med det, Han vil også ‘beskytte’ oss for alltid. 

Guds Sønns storhet

Hvis vi ikke har syn for Kristi sentralitet og storhet, ser vi alt annet feil. Jesus er en eksakt representasjon av Gud, Han er verdens skaper og verdens helbreder, og han er verdens nye konge som ønsker å implementere sitt kongerike gjennom meg og deg. 

Guds rike, kirken og den enslige stand

4 av 10 norske husstander består av aleneboere. Men i kirkene er det som regel kjernefamilien med mor-far-barn som har og får fokus. Mange kristne anser ekteskapet som Guds "A-plan" i våre liv - men en mengde faktorer gjør til at mange ikke lever i noe parforhold. Er man da i plan B? Hvordan veileder kirken i dette? Dette er femte og siste del i taleserien "Til mann og kvinne skapte han dem" - og Håvard søker Guds ords veiledning om den enslige stand.

Kristi Himmelfart

Apg. 1, 6-12 :
Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna.
Joh. 16, 7 :
Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.

Til mann og kvinne skapte han dem - 3

Det er mange meninger om hvordan menn og kvinner skal forholde seg til hverandre i et ekteskap. I denne talen viser Kristoffer til hva bibelen sier uten å legge noe til eller trekke noe fra. 

Til mann og kvinne skapte han dem - 2

Til mann og kvinne skapte han dem - del 2. Her er to smakebiter:

1. «Vi er ikke perfekte. Og vi må ikke være perfekte. Ikke min styrke, men Jesu styrke, ikke min rettferdighet, men Hans rettferdighet, ikke min perfeksjon, men Hans perfeksjon.»

2. «Det å erkjenne en avhengighet av Gud kan virke umandig, som en selvvalgt ynkeliggjøring.»

Til mann og kvinne skapte han dem - 1

I Bibelens første bok leser vi: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» Hvordan skal vi forstå dette, i lys av historiens mange eksempler på undertrykking av kvinner, senest aktualisert gjennom metoo-debatten? Hva betyr det for oss å være kvinne og mann – skapt i Guds bilde? Hvordan blir gudbilledligheten gjenspeilet gjennom kjønnsidentiteten? Vi blir neppe ferdige med disse spørsmålene med det første. Men vi gjør et forsøk på å forstå litt mer.

I talen blir det vist en youtube-video, hvis du vil se den kan du finne den her: https://youtu.be/vbgb44JT1dc

Samtale med Rolf Helén

Rolf Helén Iversen har vært en av Kristkirkens mest tonegivende ledere. Han har opplevd mye og hvert både fotballspiller på Brann, Prest i Den Norske Kirke og pastor i Kristkirken. Denne søndagen har Tarjei Gilje et intervju med Rolf Helén hvor han deler litt av sitt livs erfaringer.

I tjeneste for Kongen i utdanningsektoren

Vi er overbevist om at Gud er opptatt av hele samfunnet, og ikke bare "de helliges samfunn". Derfor har de færreste av oss vår primære tjeneste for Gud innenfor kirkebyggets fire vegger - de fleste av oss er utsendt av Gud til andre arenaer. Der kan vi få bety en positiv forskjell og bygge individer og samfunn med kvalitet og omtanke.

Denne gangen er det fokus på UTDANNINGS-SEKTOREN: Hvordan tjene Gud på den arenaen? Geir Anton Johansen og Kristoffer Karlsen snakker om dette, og vi avslutter gudstjenesten med å be sammen for de som har sin tjeneste for Gud i denne sektoren.