Finnes den profetiske tjenesten i dag? I denne talen gir Atle svaret på dette spørsmålet ut i fra bibelen. Oppbyggelse, Formaning og Trøst kjennetegner den profetiske gaven og derfor burde vi alle jage etter den!