Søndag for forfulgte kristne

Fokus på India – fra evangeliets første forkynnelse ved apostelen Tomas til 2017.  

Stig Magne setter fokus på en ånsdkamp som foregår i India. Hindufundamentalister vil utrydde kristendommen i India, men kristne, som i dag teller over 70 millioner, tror det vil være 100 millioner kristne indere i denne generasjon. Forfølgelsen av nye kristne med hindubakgrunn er sterk.   

Nåde rundt oss (3/3)

I denne talen fortsetter Håvard på sporet han var på sist søndag - og denne gangen forankres budskapet enda mer i Jesu verk på korset; Han døde for alt på kloden, ikke bare for alle som bor der. Hvilke konsekvenser får dette for din og min hverdag..?

Nåde rundt oss (2/3)

Kom Jesus til jorden primært for å redde og frelse mennesker, eller kom han for mer enn det? I denne talen snakker Håvard om at Jesus ikke bare er den nære hyrden som er opptatt av alle – han er den visjonære Kongen som vil influere alt. Vårt bilde av Ham har også mye å si for vår hverdag; For er vi primært utsendt av en hyrde – eller en konge?

Nåde rundt oss (1/3)

Evangeliet kan lignes med at en rik mann finner et rustent lite blekkhus i veikanten; Han plukker det opp, tar det med seg hjem, renser det og fyller det med den fineste blekk før han begynner å skrive historie med det. Det er Guds nåde at vi får være fylt av Guds Ånd - og de som nyter fruktene av at Gud bor i oss, det er menneskene rundt oss.

Nåde den som dør

Livet etter døden kunne vært Guds store overraskelse til sine barn. Men i sin godhet har han istedet fortalt oss om det som venter på andre siden! I denne talen peker Håvard på hvordan Guds Ord syder av det som tilhører kjernen i vår tro; Selvom vi skal få sørge i møte med døden, så trenger vi ikke frykte den.

Nåde den som kommer til Far

I denne talen tar Thomas Dalsbø utgangspunkt i fortellingen om faren med de to sønnene (Luk.15). Guds varme skinner sterkt gjennom denne farens tilnærming til begge sine (harde) sønner. Jesus synliggjør at Gud ikke bare sier OK til å omgås oss - han løper oss i møte!

Nåde den som er i nød

Vi har alle områder i livet hvor vi møter på nød - smerte over tingenes tilstand, sår fra fortiden, frykt, anger, tungsinn, usikkerhet i møte med framtiden etc. Men i stedet for at våre tilkortkommenheter får definere og begrense livene våre, så finnes det hjelp i Gud til områder som oppleves håpløse! Bli oppmuntret ved å høre Daniel dele om hvordan Jesus er vårt år av frihet!

Nåde den som følger Jesus

Noen vil hevde at Guds – og de kristnes – nåde kan lignes med varmluften som blaffer mot oss i det vi kommer inn på et kjøpesenter. Men etter å ha vært innenfor dørene en stund, så oppdager man at den første overstrømmende varmen var lite klimatisk representativ - den var forbeholdt inngangspartiet. Er det slik i Guds rike? Er det mye nåde i starten - og mindre nåde etterhvert?

Nåde den som synder

Hvor mye nåde har egentlig Gud for den som synder? Kan han tilgi meg enda en gang? En ting er i hvert fall sikkert - Gud er ikke slik du tror, Han er bedre!

Min nåde er nok for deg

Dr. Tor Jacob Moe (80) - med spesialfelt innenfor psykiatri - har møtt utallige mennesker som er på sitt svakeste. I denne talen snakker han om at Guds nåde er nok - for oss alle.

Alt av nåde

Guds nåde går som en tykk, rød tråd gjennom hele Bibelen. I denne talen søker Håvard å gi en introduksjon til dette emnet, som er semesterets store tema i Kristkirken.

Skriften på veggen

Denne talen er delt i to deler. I del 1 deler Håvard et bilde som KAN komme til å gjøre noe med ditt forhold til Bibelen. I del 2 snakker han om hva som (for tiden) er hovedfokus i Kristkirkens forkynnelse.

Gi deg fri fra materialismen

Penger og forvaltning er det temaet Jesus berører mer enn noe annet i sine lignelser. Hvordan kan jeg bruke pengene mine til å vokse i tillit til Gud og leve stadig mer avhengig av Han?

Kristi Himmelfartsdag

Atle taler ut fra historien om det som skjedde på kristi himmelfartsdag. 

Sammen i samfunnet - del 2

Som kristne er vi verken kalt til å bli lik våre omgivelser eller til å stenge verden ute. I stedet kaller Gud oss til å leve sammen midt i samfunnet, med evangeliet som vårt viktigste bidrag.

Sammen i samfunnet - del 1

Hvorfor bygget ikke Jesus en ny type synagoge, som skulle bære hans navn..? Er kirkens hovedoppdrag å bygge (flere) kirker, eller ser vi et større bilde? Med god hjelp av Ed Silvosos siste bok – Ekklesia – snakker Håvard om hvordan kirkens hovedoppdrag er å bringe Guds rike til alle deler av samfunnet. Derfor har Gud barna sine overalt i samfunnet. Mot slutten av talen forteller fire av Kristkirkens eldstebrødre om hvordan de lever med Jesus på jobben.

Det er ingen skam å snu

Denne dagen var det konfirmasjonssøndag i Kristkirken, og Håvard tar utgangspunkt i historien om den bortkomne sønn (Luk.15.11-24). Han deler åpent fra eget liv og skryter av Guds nåde. For vi som er Guds barn havner iblant på avstand fra vår Far. Jesus forteller at vår varme Far alltid elsker og står med åpne armer!

Gi ikke opp og du vil seire

Søndag 23. og mandag 24. april hadde vi besøk av Heidi Baker. I hennes andre tale (mandag formiddag) tar hun utgangspunkt i Filipperbrevet, og snakker bl.a. om gleden i Gud, om å ikke gi opp m.m. (Tolk: Marianne Braseth)