Jeg tror på legemets oppstandelse - "Jeg tror" / Del 6

I denne talen snakker Atle om at Jesu oppstandelse er et faktum, og at det er vårt håp. Hadde ikke Jesus stått opp ville vi vært “de ynkeligste av alle mennesker.” Men på grunn av Jesu oppstandelse kan vi vite at dødens makt er brutt, og at vi har evig liv.

Nøkkelvers: Heb 11, 13-16

Jeg tror på Den Hellige Ånd - "Jeg tror" / Del 5

I denne talen snakker Thomas om vi trenger Den Hellige Ånd. Bibelen sier at Den Hellige Ånd bor i oss og at han er vår hjelper, trøster og advokat. Jesus visste hva han snakket om når han sa at “det er det beste for dere at jeg går bort.”

Nøkkelvers: Joh 14, 16-19. Joh 16, 5-7.

Jeg tror på Jesus Kristus - "Jeg tror" / Del 3

Kan Gud bli korsfestet? Og står folk opp fra de døde? I denne talen fortsetter Tarjei dypdykket i trosbekjennelsen med å snakke om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Her møter vi både sterke skildringer av menneskelig lidelse og en fortelling om hvordan et torturredskap ble et seierstegn.

Jeg tror på Jesus Kristus - "Jeg tror" / Del 2

I denne talen snakker Tarjei om Jesus. Med utgangspunkt i trosbekjennelsens første beskrivelser av Jesus Kristus setter han fokus på Jesu identitet, unnfangelse og fødsel. Hvem er den Jesus vi sier at vi tror på? Og hvor viktig er egentlig trosbekjennelsen?

Jeg tror på Gud Fader - "Jeg tror" / Del 1

I denne talen innleder Thomas vår nye taleserie “Jeg tror” (som tar utgangspunkt trosbekjennelsen) med å se på den første trosartikkelen “Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper”. Han snakker om at denne setningen, sammen med det vi leser i Bibelen, viser oss at Gud Fader både er en allmektig Skaper og en nær Far - på samme tid.

Kjenne Gud - Elske mennesker - Tjene vår verden

I årets første tale snakker Håvard om hvordan Jesus levde i relasjon til sin Far, elsket mennesker og tjente sin verden - og hvordan dette mønsterbildet vi øyner i Jesus har inspirert Kristkirkens visjon og siktemål; «kjenne Gud - elske mennesker - tjene vår verden»

Kongen som kom|mer

I denne talen maler Daniel det store bildet rundt julens høytid. At Jesus barnet er kongen som kom med glimt av en ny verden, men også en dag kongen som kommer for å gjøre alle ting nye!

Beretninger fra Betlehem - Maria

I denne talen fortsetter Elin Constanse Gilje adventsserien ”Beretninger fra Betlehem” og ser på løftet Maria fikk fra engelen. Hun var en ung jente som fikk et utrolig løfte, og hennes respons er et eksempel for oss. Livet hennes ble snudd på hodet og vi ser på de ulike utfordringene hun møtte. Likevel velger hun å stille seg åpen for Guds vilje selv om det ville bety at livet hennes ble helt annerledes fra det hun nok hadde tenkt.

Beretninger fra Betlehem - Gjeterne

I denne talen snakker Johanna Almelid om hvordan gjeterne får spille en hovedrolle i dramaet rundt Jesus (Luk 2,8-20) . De blir møtt av det himmelske midt i sin hverdag - mens de er på jobb - og så får de gå med verdens beste budskap til Josef og Maria.

Beretninger fra Betlehem / Sakaria - Håp til Gud

I denne talen starter Thomas adventsserien “Beretninger fra Betlehem” med utgangspunkt i bønnen til Sakaria i Lukas 1. Sakaria har satt sitt håp til Gud, og ser nå at gjennom Messias sitt komme går håpet i oppfyllelse. På samme måte som Sakaria blir vårt håp forankret i Gud når vi husker på hva han har lovet og lar sannheten om at Han er god og uforanderlig slå dype røtter i våre liv.

Visjonssøndag: Tro mot verdier - endring av språk

I denne talen forteller Håvard om Kristkirkens grunnverdier, samtidig som han forklarer hvorfor vi denne vinteren skrinlegger visjonsformuleringen ”Sammen i Kristus, familien og samfunnet" - til fordel for noe bedre!

Mann og kvinne - mann og mann? / Del 2

Hva sier egentlig Bibelen om likekjønnede parforhold? Hvordan forholder vi oss til dette i 2018? I andre del av denne taleserien ser Tarjei nærmere på hvordan Guds ord veileder alle oss som trenger nåde i livene våre.

Mann og kvinne - mann og mann? / Del 1

Samfunnets holdning til likekjønnet ekteskap har endret seg mye i løpet av de siste tiårene. Hvordan kan vi stole på Guds ord og samtidig møte våre medmennesker med kristen kjærlighet? Tarjei dykker inn i den første av to taler om temaet.

PS, vi beklager den dårlige kvaliteten på dette lydopptaket. .

Ordet om korset - del 8 / Overbevisningen

I denne talen oppsummerer og avrunder Håvard taleserien "Ordet om korset". Han deler her åpent fra sin egen trosreise, og forteller at ett av hans store gjennombrudd med Gud kom da han fikk se matchen mellom det gamle testamentets profetier om Messias - og dets samsvar med Jesus fra Nasaret.

Ordet om korset - del 7 / Frelsen

I denne talen snakker Atle om menneskets møte med lovens krav. Den kvinnen som vi leser om i Joh.8,2-12 viser oss hvordan det er å komme inn i Guds nærheten med et liv som har gått i stykker. Hun var dødsdømt etter loven. I møte med den «syndefrie» Jesus som var den eneste som i så fall kunne utført dommen, fikk hun mulighetene til en ny start i livet på grunn av den nåde hun møtte hos Jesus. Jesus inviterer oss inn i sin nærhet der vi kan få legge av synd og skam og begynne på en ny i våre liv - tilgitt og opprettet.

Ordet om korset - del 6 / Lidelsen

Kors og komfort er et sjeldent ordpar. Korset vitner om at lidelse ikke er et fremmedelement i den kristne tro – snarere tvertimot. Jesus lover ikke sine etterfølgere en glamorøs vei. "Evangeliet er ikke at vi er uten byrde, men at vi ikke er uten hyrde", sier Håvard denne søndagen.

Ordet om korset - del 5 / Kjærligheten

Gud skaper mennesket – som synder mot Gud – det skulle de ikke gjort – derfor må Jesus komme – han dør på korset for vår synd – ta i mot hans ufortjente gave. Dette lyder kjent, men korset fremstår her som en del av Guds B-plan. Kan det tenkes at korset var medregnet før skapelsen, og således tilhører Guds A-plan? ”Hvem av dere som vil bygge et tårn setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste?”, spør Jesus..

Ordet om korset - del 4 / Seieren

Thomas Dalsbø snakker om at korset er et “før-og-etter”- øyeblikk hvor Jesus vant seier over synden, døden og djevelen. Samtidig er det ikke slik at ondskapen er borte fra vår verden. Det gjenstår derfor fortsatt en kamp, men det er en kamp hvor vi som Guds barn kan kjempe fra seier og ikke mot seier - og ved den Hellige Ånds hjelp kan du og jeg være med på å sette denne seieren ut i livet.

Ordet om korset - del 3 / Storheten

I denne talen snakker Thomas Dalsbø om at Jesu verk på korset adresserte vår tilstand og ikke først og fremst vår oppførsel  - og at korset avslører en Gud som er bedre enn vi har trodd.