Til mann og kvinne skapte han dem - 2

Til mann og kvinne skapte han dem - del 2. Her er to smakebiter:

1. «Vi er ikke perfekte. Og vi må ikke være perfekte. Ikke min styrke, men Jesu styrke, ikke min rettferdighet, men Hans rettferdighet, ikke min perfeksjon, men Hans perfeksjon.»

2. «Det å erkjenne en avhengighet av Gud kan virke umandig, som en selvvalgt ynkeliggjøring.»

Til mann og kvinne skapte han dem - 1

I Bibelens første bok leser vi: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» Hvordan skal vi forstå dette, i lys av historiens mange eksempler på undertrykking av kvinner, senest aktualisert gjennom metoo-debatten? Hva betyr det for oss å være kvinne og mann – skapt i Guds bilde? Hvordan blir gudbilledligheten gjenspeilet gjennom kjønnsidentiteten? Vi blir neppe ferdige med disse spørsmålene med det første. Men vi gjør et forsøk på å forstå litt mer.

I talen blir det vist en youtube-video, hvis du vil se den kan du finne den her: https://youtu.be/vbgb44JT1dc

Samtale med Rolf Helén

Rolf Helén Iversen har vært en av Kristkirkens mest tonegivende ledere. Han har opplevd mye og hvert både fotballspiller på Brann, Prest i Den Norske Kirke og pastor i Kristkirken. Denne søndagen har Tarjei Gilje et intervju med Rolf Helén hvor han deler litt av sitt livs erfaringer.

I tjeneste for Kongen i utdanningsektoren

Vi er overbevist om at Gud er opptatt av hele samfunnet, og ikke bare "de helliges samfunn". Derfor har de færreste av oss vår primære tjeneste for Gud innenfor kirkebyggets fire vegger - de fleste av oss er utsendt av Gud til andre arenaer. Der kan vi få bety en positiv forskjell og bygge individer og samfunn med kvalitet og omtanke.

Denne gangen er det fokus på UTDANNINGS-SEKTOREN: Hvordan tjene Gud på den arenaen? Geir Anton Johansen og Kristoffer Karlsen snakker om dette, og vi avslutter gudstjenesten med å be sammen for de som har sin tjeneste for Gud i denne sektoren.

Gaven til å prøve ånder

Denne søndagen talte Rolf Helén Iversen (79) om nådegaven til å prøve ånder. Her er det mange grøfter - men også mye hjelp å få. Hvordan kan vi prøve åndene - om de er av Gud? Vi er takknemlig for at Rolf Helén - som er en uredd og bevandret mann - står fram som en stødig los i dette farvannet.

Kristkirkens lokaler fra A til NÅ

Det er store endringer på gang for oss i KiB-familien. Alt tyder på at 2019 blir det siste hele kalenderåret med tilhold i Kanalveien 90, iallefall slik vi nå kjenner lokalene. Vi må belage oss på tilhold i andre lokaler ila. år 2020 - enten midlertidig eller permanent. Denne søndagen valgte vi å ha utvidet fokus på dette fordi endringene a) er betydelige og behøver fokus i fellesskapet, og b) det er for tiden mange som går regelmessig på gudstjeneste i Kristkirken som ikke er medlemmer. Disse mottar ikke interne skriv og har ikke kjennskap til det som formidles på medlemsmøtene. Kristoffer innleder med et kort notat, før Håvard taler om “Kristkirkens lokaler fra A til NÅ“.

Gaven til særlig tro

I Bibelen snakker Jesus flere ganger om stor og liten tro, det må altså være en gradering av hvor mye tro man har. Andreas Nordli taler i dag om hvordan man igjennom lydighet kan vokse i troen. 

Konferanse med Marty Shoub: “One new man” - 3/3

Marty er en jødisk bibellærer som har kommet til tro på Jesus. På søndagens gudstjeneste (4.feb) snakker han om Jerusalem i Guds Ord - en unik og utvalgt by med store dybder og sammenhenger. Talen oversettes (løpende) til norsk av Einar Reite.

Konferanse med Marty Shoub: “One new man” - 2/3

Marty er en jødisk bibellærer som har kommet til tro på Jesus. Lørdag formiddag (3.feb) brukte han god tid på å utlegge det Guds Ord omtaler som “hemmeligheten”; nemlig ENHETEN mellom troende jøder og troende ikke-jøder. (NB! Denne undervisningen ble ikke oversatt til norsk)

Konferanse med Marty Shoub: “One new man” - 1/3

Marty er en jødisk bibellærer som har kommet til tro på Jesus. Hans første tale denne helgen rettes mest mot unge tilhørere. Han snakker da om at Gud har utvalgt Israel til å være en velsignelse på jorden - at vi som troende kan være med å styrke det jødiske folk - og at (jøden) Jesus har stor kjærlighet til sitt folk. (NB! Denne talen ble ikke oversatt til norsk)

Gaven til å tale i tunger

Fokus denne dagen er tungetale. Bibelen omtaler tungetalen som en gave fra Gud - og for noen er dette virkelig en kjær og dyrebar gave. Men mange troende har aldri blitt fortrolig med tungetalen, noen har også kjedelige erfaringer her. Vi er glade for at Rolf Helen Iversen (79) - forhenværende pastor i Kristkirken - har sagt ja til å fortelle og forkynne om denne gaven.

Nåden & Ånden

Hvorfor kom Den Hellige Ånd over Jesus like etter hans dåp? Var ikke Ånden hos Jesus fra før? I denne talen fremhever Håvard endringen som inntraff i Jesu liv etter denne hendelsen, og hvordan Hans liv -fylt av Den Hellige Ånd- blir stående som et mønsterbilde for oss som er Jesu kropp på jorden i dag.

Jesus - Guds gave

Bjørn Jellestad taler denne søndagen om hvordan Jesus er en gave fra Gud til menneskene.

Den profetiske gaven

Finnes den profetiske tjenesten i dag? I denne talen gir Atle svaret på dette spørsmålet ut i fra bibelen. Oppbyggelse, Formaning og Trøst kjennetegner den profetiske gaven og derfor burde vi alle jage etter den!

Å høre Guds stemme

Gud vil lede oss og snakker derfor til oss hele tiden.
Men hva kan jeg gjøre for å høre det Han sier enda bedre?
I denne talen deler Kristoffer praktiske tips og råd om hvordan du kan posisjonere deg for å høre best mulig.

Søndag for forfulgte kristne

Fokus på India – fra evangeliets første forkynnelse ved apostelen Tomas til 2017.  

Stig Magne setter fokus på en ånsdkamp som foregår i India. Hindufundamentalister vil utrydde kristendommen i India, men kristne, som i dag teller over 70 millioner, tror det vil være 100 millioner kristne indere i denne generasjon. Forfølgelsen av nye kristne med hindubakgrunn er sterk.   

Nåde rundt oss (3/3)

I denne talen fortsetter Håvard på sporet han var på sist søndag - og denne gangen forankres budskapet enda mer i Jesu verk på korset; Han døde for alt på kloden, ikke bare for alle som bor der. Hvilke konsekvenser får dette for din og min hverdag..?

Nåde rundt oss (2/3)

Kom Jesus til jorden primært for å redde og frelse mennesker, eller kom han for mer enn det? I denne talen snakker Håvard om at Jesus ikke bare er den nære hyrden som er opptatt av alle – han er den visjonære Kongen som vil influere alt. Vårt bilde av Ham har også mye å si for vår hverdag; For er vi primært utsendt av en hyrde – eller en konge?

Nåde rundt oss (1/3)

Evangeliet kan lignes med at en rik mann finner et rustent lite blekkhus i veikanten; Han plukker det opp, tar det med seg hjem, renser det og fyller det med den fineste blekk før han begynner å skrive historie med det. Det er Guds nåde at vi får være fylt av Guds Ånd - og de som nyter fruktene av at Gud bor i oss, det er menneskene rundt oss.