Nåde den som følger Jesus

Noen vil hevde at Guds – og de kristnes – nåde kan lignes med varmluften som blaffer mot oss i det vi kommer inn på et kjøpesenter. Men etter å ha vært innenfor dørene en stund, så oppdager man at den første overstrømmende varmen var lite klimatisk representativ - den var forbeholdt inngangspartiet. Er det slik i Guds rike? Er det mye nåde i starten - og mindre nåde etterhvert?

Nåde den som synder

Hvor mye nåde har egentlig Gud for den som synder? Kan han tilgi meg enda en gang? En ting er i hvert fall sikkert - Gud er ikke slik du tror, Han er bedre!

Min nåde er nok for deg

Dr. Tor Jacob Moe (80) - med spesialfelt innenfor psykiatri - har møtt utallige mennesker som er på sitt svakeste. I denne talen snakker han om at Guds nåde er nok - for oss alle.

Alt av nåde

Guds nåde går som en tykk, rød tråd gjennom hele Bibelen. I denne talen søker Håvard å gi en introduksjon til dette emnet, som er semesterets store tema i Kristkirken.

Skriften på veggen

Denne talen er delt i to deler. I del 1 deler Håvard et bilde som KAN komme til å gjøre noe med ditt forhold til Bibelen. I del 2 snakker han om hva som (for tiden) er hovedfokus i Kristkirkens forkynnelse.

Gi deg fri fra materialismen

Penger og forvaltning er det temaet Jesus berører mer enn noe annet i sine lignelser. Hvordan kan jeg bruke pengene mine til å vokse i tillit til Gud og leve stadig mer avhengig av Han?

Kristi Himmelfartsdag

Atle taler ut fra historien om det som skjedde på kristi himmelfartsdag. 

Sammen i samfunnet - del 2

Som kristne er vi verken kalt til å bli lik våre omgivelser eller til å stenge verden ute. I stedet kaller Gud oss til å leve sammen midt i samfunnet, med evangeliet som vårt viktigste bidrag.

Sammen i samfunnet - del 1

Hvorfor bygget ikke Jesus en ny type synagoge, som skulle bære hans navn..? Er kirkens hovedoppdrag å bygge (flere) kirker, eller ser vi et større bilde? Med god hjelp av Ed Silvosos siste bok – Ekklesia – snakker Håvard om hvordan kirkens hovedoppdrag er å bringe Guds rike til alle deler av samfunnet. Derfor har Gud barna sine overalt i samfunnet. Mot slutten av talen forteller fire av Kristkirkens eldstebrødre om hvordan de lever med Jesus på jobben.

Det er ingen skam å snu

Denne dagen var det konfirmasjonssøndag i Kristkirken, og Håvard tar utgangspunkt i historien om den bortkomne sønn (Luk.15.11-24). Han deler åpent fra eget liv og skryter av Guds nåde. For vi som er Guds barn havner iblant på avstand fra vår Far. Jesus forteller at vår varme Far alltid elsker og står med åpne armer!

Gi ikke opp og du vil seire

Søndag 23. og mandag 24. april hadde vi besøk av Heidi Baker. I hennes andre tale (mandag formiddag) tar hun utgangspunkt i Filipperbrevet, og snakker bl.a. om gleden i Gud, om å ikke gi opp m.m. (Tolk: Marianne Braseth)

Drevet av kjærlighet

Søndag 23. og mandag 24. april hadde vi besøk av Heidi Baker. I denne første talen (søndag kveld) snakker hun om å være drevet av kjærlighet til Jesus og mennesker. (Tolk: Marianne Braseth)

Jesus slukker tørsten

Elin Fagerbakke (gjestetaler) forkynte denne søndagen ut fra fortellingen om kvinnen ved brønnen (Joh.4); Jesus ønsker å få møte oss der vi er.. Da får han del i vårt liv, og vi får del i hans.

Palmesøndag

I dag er det palmesøndag og hva betyr det? Elin holder en kort og god tale, med fokus på barna, om hva som skjedde denne dagen for så mange år siden.

Frykt ikke! - del 2

I del 2 av taleserien "Frykt ikke!", fortsetter Daniel å dele fra egen erfaring og Guds ord, om hvordan vi kan leve liv som ikke er bundet av frykt. I andre del av serien fokuserer han på det menneskelige aspektet ved frykt, og hvordan å tro hva Bibelen sier om vår identitet og fremtid er et viktig  fundament for frihet. Talen tar for seg åndelige sannheter for vårt sjelsliv, men også praktiske råd for våre liv som hele mennesker. 

Frykt ikke - del 1

I del 1 av taleserien ‘Frykt ikke!’, forkynner en åpenhjertig Daniel om å få leve uten å være bundet av frykt. Daniel har selv en historie på dette området – og i denne talen kommer det rikdommer fra både Guds Ord og egen vandring. Den første delen av serien retter fokuset mot den åndelige dimensjonen av frykt, og hvordan det å tro sannheten om Gud er essensielt for å erfare frihet i livet.

Sammen i mindre felleskap - del 2

Livet som kristen er ikke et sololøp, vi er skapt for fellesskap. I denne talen ser Kristoffer på hvilke kjennetegn som preger små, livsnære fellesskap i Bibelen.

Sammen i mindre felleskap - del 1

Kloden myldrer av flotte fellesskap - uavhengig av menneskers tro og livssyn. For den som vil leve livet med Jesus er det samtidig av uvurderlig verdi å få tilhøre et mindre fellesskap med andre som lever med Ham. Med hjelp av håndens fem fingre, nevner Håvard i denne talen fem grunner for hvorfor et slikt fellesskap er så viktig og verdifullt.