Jeg trenger noen å prate med

De fleste vet hva man skal gjøre om kroppen får et sår på “utsiden”. Men ikke alle vet hva man skal gjøre om kroppen såres på “innsiden”. I Kristkirken har vi et erfarent team som er kurset på å samtale og be med mennesker som har opplevd smertelige ting. Mange mennesker har fått oppleve at betente sår er forvandlet til å bli ikke-plagende arr gjennom disse samtalene. I noen tilfeller vil teamet henvise videre til profesjonelle instanser.

Sender du en e-post til post@kristkirken.no, så vil stabsledelsen videresende din henvendelse til lederne for dette teamet - og du vil bli kontaktet innen en ukes tid. Du vil alltid møte to personer på disse samtalene.

Jeg ønsker forbønn

Hver søndag like etter gudstjenestens slutt (ca. kl. 12.30) står forbedere i menigheten klare til å be for deg - eller med deg. Dette er erfarne veiledere som er der for å betjene andre. I utgangspunktet betjener menn andre menn, og kvinner andre kvinner.

Om du har et bønneemne som du ønsker at menigheten skal be for på sine bønnemøter, så send gjerne en e-post om dette til post@kristkirken.no. (NB! Her kan vi ikke gi løfter om hvor mye fokus din henvendelse får i bønnemøtet. Det er mange variabler som påvirker dette, så det er opp til lederen for det enkelte bønnemøtet)

Jeg har opplevd noe vanskelig i Kristkirken…

… og jeg vet ikke hvem jeg kan prate med om dette.

Dersom det vanskelige du har opplevd gjelder noe seksuelt - vi kaller det grenseoverskridende seksuell atferd - så har vi en voksen gruppering som har særlig kompetanse inn mot dette. Gruppen - som består av en psykolog, en lege og en av Kristkirkens eldstebrødre - kan kontaktes ved å sende en henvendelse til varsel@kristkirken.no.

Kristkirken opererer med en egen beredskapsplan (se lenke) i møte med grenseoverskridende seksuell atferd - og den ovennevnte gruppen har kjennskap til hvordan slike situasjoner kan håndteres på en varsom, klok og profesjonell måte

NB! Vi har behov for å presisere at denne gruppen har fokus på interne forhold i menigheten. Dersom du har opplevd noe grenseoverskridende seksuelt i en relasjon utenfor menigheten, så er du velkommen til å kontakte teamet som omtales helt øverst på denne siden.

jeg skulle gjerne pratet med en ekstern TILLITSPERSON …

… om noe vanskelig som gjelder Kristkirkens ledelse.

Kristkirken har en ekstern tilsynsmann som heter Bjørn Jellestad. Til daglig jobber han som pastor i Credo Frikirke i Trondheim, og han har også fungert som tilsynsmann i Frikirken i mange år. Bjørn gis jevnlig innsyn i Kristkirkens liv og virke, og har tilsyn med både ledelse og menighet.

Men Bjørn plukker ikke opp alt som skjer, så om det er forhold med ledelsen du er bekymret for eller ønsker å prate om, så kan også du kontakte ham direkte på bjellestad@frikirken.no. Bjørn er en god mann som vil lytte til deg på en respektfull og upartisk måte. -