Sommergudstjenester i Kristkirken

Sommergudstjenester i Kristkirken

Varmt velkommen til sommergudstjenester i Kristkirken!

På sommeren har vi et litt nedskalert opplegg. Det innebærer at har samlingene i Småsalen (inngang byggets bakside) - og vi har ikke eget opplegg for barn eller organisert kafé. 

Følgende søndager har vi sommergudstjenester, med varighet ca. kl. 11.00 - 12.30:

30.juni - 7.juli - 14.juli - 21.juli - 28.juli

Sommerens tema er TRO:

“Tro er mildt sagt sentralt i Guds rike, mye omtalt i både GT og NT. Frelsende tro, handlende tro, troens ånd, trosgave – ja, til og med størrelse på tro; Stor tro og liten tro. Så står det i Guds ord vår tro kan vokse (2.Tess.2,3), at den kan få komme (Rom.10,17). Denne sommeren gjør vi et kombinert bibel-og temadykk, der vi graver i Hebreerbrevet kap. 11, og ser nærmere på dette med TRO. Her lar vi oss inspirere av forbilder som har levd i tillit til Gud!”

F.o.m. 4.august er vi tilbake igjen i storsalen, med vanlig opplegg (opplegg for barn, kafé m.m.)

For mer info om de ulike søndagene - se kalenderen for juli måned.

GOD SOMMER!!

Kristkirken i juni

Kristkirken i juni

Varmt velkommen til Kristkirken i juni måned!

kalenderen finner du detaljert informasjon om hva som skjer disse ukene.

Hver søndag er det gudstjeneste kl. 11.00 - der tema/fokus denne måneden er “Åpen for Ånden”.

Det er bønnemøter i Kanalveien både 5. og 19.juni, og det er også Kanal U, Frekvens-samlinger og formiddagstreff ila. måneden.

Merk ellers følgende ting:

 • Torsdag 13.juni blir det inspirasjonskveld med Ed Silvoso m.fl.

 • Søndag 16.juni blir det medlemsmøte etter gudstjenesten.

 • Onsdag 19.juni kl. 20.30 - 21.30 vil Arne Kristoffer & Miriam Haaland dele fra misjonærlivet i Senegal, og samtidig inspirere alle KiBs hverdagshelter under overskriften; “Elsket og sendt”

Tilslutt kan det også nevnes at dugnaden er i full gang i våre nye lokaler på Nesttun - også der er det mulig å bidra (masse) i juni måned!

Join us gjerne - du og dine er alltid velkommen!

Stillingsutlysning - daglig leder i Kristkirken

Kjære venner!

Det er en god del endringsprosesser i Kristkirken for tiden – også i staben! Denne sommeren går vår drifts-og administrasjonsleder av med pensjon, og vi lyser nå ut en stilling som øverste administrative leder i menigheten. 

Da Kristkirkens ledelse også i lengre tid har søkt etter en strukturendring rundt forstanders ansvarsområder, velger vi nå å lyse ut en 100 % fast stilling som daglig leder. 

Stillingsutlysningen finner du her.

Mvh Kristkirkens eldsteråd

Inspirasjonskveld med Ed Silvoso!

Inspirasjonskveld med Ed Silvoso!

Ed Silvoso m/ familie er på Norges-besøk - og vi ønsker velkommen til en åpen inspirasjonskveld i Kristkirkens lokaler torsdag 13.juni kl. 19.00.

Ed har arbeidet i en mannsalder med å se samfunn bli forvandlet av Gud - og han sitter på stor kunnskap og erfaring om dette.

Denne kvelden vil han (og andre i hans familie) løfte fram HJEMMET som en unik arena for samfunnsforvandling!

Åpenbaringer - erfaringer - historier: Dette blir garantert inspirerende!!

Ingen inngangspenger, men det blir tatt opp en kollekt ila. møtet.

Møtet avslutter med individuell forbønn / betjening - for de som vil.

Kristkirken i mai

Kristkirken i mai

Hjertelig velkommen til Kristkirken i mai måned!

kalenderen finner du detaljert informasjon om hva som skjer disse ukene.

Årets mai-måned er spesiell på flere måter:

Søndag 5.mai blir det IKKE vanlig gudstjeneste kl. 11.00. For i påvente av at Forum-bygget skal bli klart, lar vi Salt få leie våre lokaler til sin konfirmasjonsgudstjeneste denne søndagen. I den anledning inviterer vi derfor til en (åpen) bønne-og lovsangskveld kl. 19.00. Dette blir vår “gudstjeneste” denne dagen. Her blir det god tid til tilbedelse, bønn og betjening.

Søndag 12.mai er vi tilbake i vanlig rytme (gudstjeneste kl. 11.00), og vi starter her på en taleserie som vi har valgt å kalle “Åpen for Ånden”.

Og så - NB! Onsdag 15.mai overtar vi de nye lokalene på Nesttun - og da blir det overtakelsesfest kl. 17.00 - 18.30, med hot dog, is, brus, kaffe, kaker, ballonger, musikk og gøy - tilrettelagt for alle generasjoner. Dette er åpent også for de som ikke går i Kristkirken til vanlig. Kl. 19.00 blir det bønnemøte i lokalene. Hjertelig velkommen!

Søndag 19.mai er det gudstjeneste i Kanalveien 90 kl. 11.00 - og det blir det også søndag 26.mai. Begge disse søndagene er fokuset “Åpen for Ånden”.

Det er bønnemøter i Kanalveien både 8. og 22.mai - og altså i de nye lokalene den 15.mai.

Det er også Kanal U, Frekvens-samlinger og formiddagstreff ila. måneden.

Join us gjerne - du og dine er alltid velkommen!

Kristkirken i april

Kristkirken i april

Hjertelig velkommen til Kristkirken i april måned!

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer disse ukene.

Mer enn noe annet kjennetegnes årets april-måned av påsken, som er kirkeårets største høytid. Tradisjon tro har vi fellesgudstjeneste med Frikirken i deres lokaler (St.Olavsvei 10) hhv. skjærtorsdag, langfredag og 1.påskedag.

Men måneden innleder med en helt spesiell Jesus-konferanse! Daniel Juster m.fl. besøker Kristkirken den første helgen i april - og her finner du mer informasjon om deres besøk, som kretser om “Den jødiske Jesus”

Helgen etter er det palmehelg, og på palmesøndagen er det Håvard som forkynner ut fra dagens tema/tekst.

Første lørdag etter påske (27.april) er konfirmasjonsdag i Kristkirkens lokaler - og dagen derpå (søndag 28.april) er det vanlig gudstjeneste.

Det er bønnemøter 10. og 24.april - og det er også Kanal U, Frekvens-samlinger og formiddagstreff ila. måneden.

Join us gjerne - du er alltid velkommen!

Kristkirken fyller 25 år!

Kristkirken fyller 25 år!

Kjære medlemmer og venner av Kristkirken!

Søndag 3.mars er det nøyaktig 25 år siden Kristkirken ble stiftet!

Vi gleder oss over Kristkirkens rike historie, og er både ydmyk og takknemlig over det faktum at Gud har latt menigheten få være til velsignelse for mange mennesker og sammenhenger.

Vi er samtidig mer offensiv enn nostalgisk, og om vi får parafrasere Jeremia 29,11 - så er vi overbevist om at Gud har gode tanker og planer også for det som ligger foran oss - han er den Gud som gir “fremtid og håp”.

Derfor gleder vi oss til fortsettelsen, som altså blir i nye lokaler - se https://www.kristkirken.no/nyheter/2018/11/14/kristkirken-til-nye-lokaler

Så ble det altså slik at samme semester som menigheten fyller 25 år, skal jubilanten inn på “boligmarkedet”. Etter å ha leid lokaler på Minde helt siden 1994, skal vi fra og med 2019 få være medeier i våre egne lokaler på Nesttun. Det er mange langsiktige fordeler med dette valget, og vi vil frimodig oppmuntre medlemmer og venner av KiB til å gi jubilanten en raus bursdagsgave - med fortiden i minnet og fremtiden for øye!

Pr. 1.mars er økonomi-situasjonen i møte med nye lokaler at det kun gjenstår 570.000 kroner av det totale egenkapitalsbehovet på 15.000.000 kroner. Det betyr at 96,2 % er i boks - og at det kun gjenstår ca. 3,8 %. I utgangspunktet er fristen for å selv kjøpe aksjer gått ut, derfor handler det nå om at vi gir gaver til KiB, til finansiering av de siste aksjene! KiB ender da opp med 19 % av selskapets aksjer fra starten av – det er en super begynnelse!

Gaver kan overføres når som helst på vanlig konto (3624.51.66154) – helt fram til 15.juni. Merk med «gave til bygg». Dersom du planlegger å gi en gave i april/mai/juni, er det veldig flott om du melder inn et GAVELØFTE til elisabeth@kristkirken.no ila. mars måned.

Vi benytter anledningen til å takke MASSE for epoke nr. 1 (1994-2019), og har store forventninger til hva Gud har i tankene for epoke nr. 2 :)

Kristkirken i mars

Kristkirken i mars

Hjertelig velkommen til Kristkirken i mars måned!

kalenderen finner du informasjon om hva som skjer disse ukene.

Det store fokuset i mars er hvordan vi på ulike måter kan “tjene vår verden”. Dette kan forstås individuelt; Vi har alle ulike verdener - og hvordan kan vi på hver vår måte tjene Gud og mennesker i disse? “Tjene vår verden” kan også forstås kollektivt; Hvordan kan vi som menighets-fellesskapet stå sammen om tjene vår verden?

Måneden innleder med 25-års-feiring den 3.mars - før vi gyver løs på taleserien de fire påfølgende søndagene.

10.mars legger Håvard et bibelsk grunnlag for vår videre forkynnelse om dette emnet, før UIO-leder Andreas Nordli kommer den 17.mars og forkynner om hvordan dette med “unådde folkeslag” angår oss alle. 24.mars taler Mary Monsen om å tjene Gud - der vi er … før Mark Appleyard kommer den 31.mars og forkynner om å tjene Gud i arbeidslivet!

Det er bønnemøter 13.mars og 27.mars. Onsdag 27.mars forkynner også Dagfinn Edvardsen på kveldstid fra kl 20.30 - 21.30. Tema = “Med Jesus på jobben”.

Det er også Kanal U, Frekvens-samlinger og formiddagstreff i mars måned.

Join us gjerne - du er alltid velkommen!

Ps. Til alle medlemmer: 17.mars er det menighetens årsmøte etter gudstjenesten (kl. 13.00 - 13.45)

Kurs i sann gjenopprettelse med Käthe Annbjørg Kristoffersen

Kurs i sann gjenopprettelse med Käthe Annbjørg Kristoffersen

Käthe Annbjørg Kristoffersen kommer på besøk og skal ha kurs lørdag 16. mars kl. 10-18 her i Kristkirken. Det blir repetisjon av stoff hun har presentert tidligere, særlig fra modul 2, men også fra modul 1.

Kursavgift kr. 900,- inkludert mat.

Påmelding til Anne Lervik: lervik.anne@gmail.com

eller mobil 478 44 632.

Sted: Kristkirken

brosjyre_modul2.png


KARNEVAL for barna!

KARNEVAL for barna!

Søndag 10.februar er det KARNEVAL på gudstjenesten for alle barna!

Karneval 2019.jpg

Semesterplan Frekvens

Studentarbeidet “Frekvens” har nå satt datoene for de offisielle samlingene dette semesteret:

 • Torsdag 14. februar kl. 19:00-21:00

 • Torsdag 14. mars kl. 19:00-21:00

 • Torsdag 11. april kl. 19:00-21:00

 • Torsdag 23. mai kl. 19:00-21:00

 • Torsdag 20. juni kl. 19:00-21:00

Vi håper at mange har lyst å komme! Ønsker du å joine en av våre smågrupper også? Kontakt David Utslottøy på tlf: 908 31 055 eller mail: davidutslott@gmail.com

Peace n love <33

GUWL - DANSEGRUPPE

Guwl er hebraisk for: “å prise Gud med bevegelse, med hele seg”. Derfor heter dansegruppen vår GUWL!

Både gutter og henter fra sjette klasse og til-og-med Kanal U-alder er velkommen til å være med. Dette er for deg som liker å bevege deg til musikk og ønsker et kjekt og trygt miljø hvor du kan utvikle deg sammen med andre likesinnede.

Her får du lære koreografier og forskjellige måter å framføre, uttrykke og bevege deg på. Men først og fremst kommer vi til å ha det gøy! Terskelen er veldig lav for å begynne. Du trenger ikke ha erfaring innen dans, bare å ha lyst til å danse.

Første samling er våren 1. februar, men det er helt lov å slenge seg med etter hvert også! Kom gjerne innom å se om dette er noe for deg. Vil du bli med?

 • Når: Fredager kl. 17:00-18:00

 • Hvor: Kristkirken, Storsalen

 • Pris: 800 kr. Vipps til 47917122 eller til kontonr. 1208 788 9481

 • Påmelding: Send navn, alder og tlf. nummer til Hanna Knudsen på SMS (47917122) eller mail (hanna98knudsen@gmail.com)

Spørsmål:

Benedikte Ljones: tlf. 46855951, mail: benedikte.ljones@gmail.com

Hanna Knudsen: tl. 47917122, mail: hanna98knudsen@gmail.com

- Hanna Knudsen og Benedikte Ljones

Ukens memo - våren 2019

Ukens memo - våren 2019

Bibelen er full av sterke setninger som er til styrke og inspirasjon for troende over hele kloden. I Kristkirken har vi det slik at vi hver uke samles om ett glimrende enkeltvers - som vi oppmuntrer til å lære utenat!

Bibelversene er valgt ut av fire godt voksne damer i forsamlingen som har lang fartstid i Guds ord. Disse har erfaring med hvilke vers det kan være uvurderlig å ha innabords i livets mange skiftende faser!

Så er det helt opp til den enkelte person/familie/smågruppe hvordan man får disse versene til å feste seg på innsiden. Men om du ønsker/trenger tips til dette - se nederst på siden!

Lykke til!

Ps. Ukens vers står til enhver tid nederst på www.kristkirken.no

Memo - KiB våren 2019.jpg

Noen tips til utenatlæring:

 • Les både henvisning og vers høyt 10 ganger

 • Spill det inn på mobiltelefonen (lydopptak), og hør verset om igjen og om igjen - helt til det sitter.

 • Skriv det ned, og stryk ut ett og ett ord for hver gang du leser det

 • Skriv ukens vers på en lapp på kjøkkenskapet, på baderom-speilet, på innsiden av toalettdøren e.l.

 • Lag/bruk en melodi/sang - det er ofte lettere å huske setninger i sanger/melodier

Frekvens Re-launch

Torsdag 17. januar er en historisk dag. Dagen der studentmiljøet i Kristkirken gjenopptar sitt gamle navn: «Frekvens». Navnebyttet representerer en ny tid og en større satsing på et området som i lang tid har ligget nede for telling. Dette er virkelig en gladnyhet for hele menigheten og noe vi kommer til å se fruktene av i tidene som kommer.

Vi samles fra 19:00 til 21:00 i Småsalen Et fast segment på en Frekvens-samling er apell-og-diskusjon. Tarjei Gilje, tidligere leder for (gamle) Frekvens, har fått æren av å avholde appellen denne gangen. Med emnet «Materialisme - et stort problem i kristen-Norge» tror vi at Tarjei kan legge et godt grunnlag for videre diskusjon. I tillegg til dette kan man forvente seg fresh logo-presentasjon, konfetti og meget godt stemning!

Håper vi sees der <3

Hjertebrann

49348378_2125712310823952_5249546386243846144_n.jpg

Fredag 18. januar skal Kanal U arrangere “Hjertebrann”. Det er et arrangement hvor vi ønsker å sette av 24 timer til å gi Gud vårt fokus gjennom bønn og lovsang. Bønnefokuset blir rettet mot Bergen. Vi tror at disse 24 timene er viktig for byen vår og menigheten vår. Vi invitere deg til å bruke tid i Guds nærvær for å be og lytte til hva Herren ønsker å fortelle oss på starten av det nye året.

Hjertebrann er et åpent bønnehus der du kan komme og gå når du vil, og hvor du er fri til å bruke tiden der som du vil. Man kan lovsynge, be, lese i Guds Ord, skrive, være stille, danse og male - det du kjenner på.

Det vil være kontinuerlig lovsang gjennom hele døgnet. Lovsangsleder, musikere og bønneledere vil fylle en til to timers bolker med lovsang og bønn. Vi ønsker at Hjertebrann skal være en plass hvor våre hjerter kan møte Guds hjerte, og hvor vi kan gå dypere i vår relasjon med Han. Derfor vil de som leder lovsangen vil ikke ha sitt hovedfokus på å lede forsamlingen, men gi fokuset til Gud gjennom lovsang og tilbedelse. Dette åpner for at du kan ha inderlig og personlig tid med Gud i tilbedelse.

Vi har invitert flere lovsangsteam fra Kristkirken, Kanal U og andre menigheter i byen til å lede oss i tilbedelse. Disse står oppført på programmet som er publisert på sosiale medier.

Hjertebrann er åpent for alle som vil komme. Kanal U vil ha et hovedmøte kl 19, som er åpent for alle generasjoner. Det vil også være åpen kafé gjennom disse 24 timene. Mer info om program finner du på Kanal U sin Facebook-side.


Vi gleder oss til å søke Gud sammen! Velkommen!


Har du spørsmål?

Mail: Hannah.solsvik@gmail.com

Eller send oss en melding på Facebook.


Ny leder for barnemiljøet!

Ny leder for barnemiljøet!

Det er vår store glede å meddele at Rita Ristesund Lunde (f. 1962), blir den nye lederen av Kristkirkens barnemiljø! Rita og mannen Bjørn er kjent av mange i menigheten, og de kjenner også menigheten godt.