Kontaktpersoner i stab:

Forstander/pastor og daglig leder: Håvard Berger - 909 12 722, havard@kristkirken.no

Pastor: Thomas Dalsbø - 482 48 917, thomas@kristkirken.no

Drifts-og administrasjonsleder: Vigdis Antonsen - 454 75 433, vigdis@kristkirken.no

Økonomiarbeider: Trygve Birknes - 958 01 674, trygve@kristkirken.no

Unge Voksne-leder (19-35 år): Jan-David Antonsen - 459 14 063, jandavid93@gmail.com

Ungdomsleder (12-19 år): Marius Frantzen - 411 60 535, marius@kristkirken.no 

Barneleder (0-12 år): Rita Ristesund Lunde - 922 12 787, rita@kristkirken.no

Misjonskontakter: Kelly og Mats Vaktskjold - 452 72 726 / 993 89 250, kelly@kristkirken.no / mav@kontek.no 

*

Eldsteråd/styre - se ledere

*

For spørsmål tilknyttet websiden, kontakt thomas@kristkirken.no