Ved inngangen til 2018 er det ca. 540 medlemmer i Kristkirken.

Ønsker du å melde deg inn eller ut? 

Fyll ut skjema nederst på siden - så kontakter vi deg.


Før du evt. ønsker å melde deg inn - litt forventningsavklaringer:

For det første: Velkommen til et svært ufullkomment reisefølge - bestående av mennesker som er glad i Jesus. No perfect people allowed - så det er nok rom for deg også.

Annenhver uke får du tilsendt et nyhetsskriv (kalt ”Nytt & Nyttig”) på epost. Dette skrivet sendes fra post@kristkirken.no og får fram ting som har skjedd – og skjer – i Kristkirken. Om du ikke ønsker å motta dette skrivet, så gi bare en lyd om det.

Vi anbefaler sterkt at du blir en del av et mindre fellesskap - der du kommer litt tettere på noen i forsamlingen. De fleste slike grupper møtes ca. 2 timer annenhver uke. Kanskje har du lyst til å starte en slik gruppe selv?

Kristkirkens fremste inntektskilde er de gaver medlemmer gir hver måned. I skrivende stund er det ca. 150 – 200 stk. som gir regelmessig til fellesskapet. Vi vil oppmuntre deg til å være med å bidra – slik at menigheten har en trygg og bærekraftig økonomi. Om du vil være med å bidra økonomisk, så send en e-post om dette til elisabeth@kristkirken.no - (Elisabeth L. Helgøy, KiBs kontor-og økonomi-medarbeider). Merk at det ikke er påkrevd at medlemmer gir av sine midler, og det kan være greit å vite at det kun er Elisabeth som har tilgang til informasjon om hvem som gir.

Om du har lyst å bidra i en frivillig tjeneste i KiB, så er det helt supert! Det finnes mange muligheter og mange virkegrener. Men vit at det ikke er påkrevd - og heller ikke forventet - at du engasjerer deg i en slik tjeneste. Frivillighet = fri vilje! 

For øvrig kommer du til å bli spurt om å være med i en kafégruppe som har ansvar ca. to søndager i året. Her er det kjekt om du blir med – vi er ca. 200 voksne som rullerer på dette.

Ps. Før innmelding finner sted, er det naturlig med en innmeldingssamtale. En av Kristkirkens ledere tar initiativ til dette. I denne samtalen får du bli bedre kjent med menigheten - og (noen fra) menigheten blir bedre kjent med deg/dere. 

Har du spørsmål knyttet til medlemskap i Kristkirken, så ikke nøl med å ta kontakt!

Ps. I blant har vi medlemsopptakelse på våre gudstjenester. Men da medlemskap i trossamfunn går innunder kategori "sensitiv personopplysning", blir ikke din innmelding offentliggjort for forsamlingen uten ditt samtykke. 


Innmelding

 
Fullt navn, samt informasjon om du er døpt eller ikke døpt. Du kan også melde inn barna dine sammen med deg (barn = under 15 år). Skriv i så fall også deres fulle navn - og om de er døpt eller ikke døpt.
 

Utmelding

 
Navn *
Navn
Om du vil melde ut noen av dine barn sammen med deg, skriv deres fulle navn. (Barn = under 15 år)