Pr. september 2019 er det ca. 540 medlemmer i Kristkirken.

Vurderer du å melde deg inn?

I så fall: Varmt velkommen til et høyst ufullkomment reisefølge - bestående av oppriktige mennesker som deler troen på Jesus.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en samtale om medlemskap.

Herunder kan du også lese om naturlige steg i forbindelse med innmelding:

___

Steg 1 – bli kjent med Kristkirken (KiB)

Aller først anbefaler vi at du gjør deg kjent med menighetens forfatning og kjerneverdier.

Forsamlingen har to primære møtepunkt. Begge har to timers varighet, og disse utgjør på mange måter forsamlingens grunnrytme. Det er gudstjenesten hver søndag kl. 11 – og smågrupper på kveldstid annenhver uke. Vi oppmuntrer til å prioritere begge disse!

Om du ønsker å engasjere deg i en frivillig tjeneste i KiB, så er det strålende! For mange handler dette om å “finne sin plass” i fellesskapet, og man får ofte en annen grad av delaktighetsfølelse til forsamlingen når man er med å gi! Relasjoner bygges gjennom slike engasjement, og det er en trygg arena for å ta i bruk de gaver man er gitt for å tjene andre. Det er samtidig viktig å understreke at det er frihet i møte med dette: Vår mulighet til frivillig engasjement henger gjerne sammen med livets helhetsbilde forøvrig.

KiBs fremste inntektskilde er de frivillige gaver som gis hver måned - vi kaller det “givertjeneste”. De siste årene har givertjenesten utgjort ca. 55 % av all vår driftsinntekt, og i skrivende stund er det ca. 150 – 200 stk. som regelmessig gir av sine midler til fellesskapet. Her ønsker vi å understreke at vi har 100 % tillit til - og respekt for - den økonomiforvaltning som skjer i de respektive hjem. Samtidig er det vår felles interesse at forsamlingen har en trygg og generøs økonomi. Derfor oppfordrer vi frimodig til et fellesskapelig løft på dette feltet!

*

Om du har lest gjennom det ovennevnte og ønsker å melde deg inn, er det naturlig med en samtale med en i KiBs ledelse. Ta gjerne kontakt med en i ledelsen - send evt. en mail til post@kristkirken.no.

Steg 2 – bli kjent med deg

Hovedformålet med denne samtalen er at noen i KiBs ledelse skal få bli bedre kjent med deg, og at du skal få bli bedre kjent med KiB.

*

Om begge parter finner at det er grunnlag for medlemskap, så trenger administrasjonen følgende:

Steg 3 – formalitetene

Last ned (og fyll ut) dette skjemaet. Det bør sendes pr. post - evt. leveres på kontoret.

Legg ved (kopi el. bilde av) utmeldingsattest fra sammenhengen du har tilhørt. Du kan også fremvise originalen på KiBs kontor.

Om du ønsker å være med å gi regelmessig av dine midler, så kan du laste ned (og fylle ut) dette vedlegget. Også det bør sendes pr. post - evt. leveres på kontoret. Det kan være greit å kjenne til at det kun er 1-2 personer i Kristkirkens administrasjon som har tilgang til informasjon om hvem som gir - og merk at du kan få skattefradrag av det du gir til Kristkirken: Inntil 50.000 NOK pr. år (2019).

*

Når alle formaliteter er i boks, er følgende det første som skjer:

Steg 4 – reisen begynner

Du begynner umiddelbart å motta regelmessig informasjon fra post@kristkirken.no

Det er medlemsopptakelse én søndag i halvåret*. Du vil i den anledning bli kontaktet mtp. hvorvidt du ønsker at din innmelding kan bekjentgjøres i forsamlingen - eller om du ikke ønsker oppmerksomhet rundt dette. 

Tilslutt kan det nevnes at ca. 200 voksne rullerer på å ha medansvar for kaféen etter gudstjenestene. Disse er fordelt på ca. 20 team, og hvert team har ansvar ca. én gudstjeneste i halvåret. Det er stor sannsynlighet for at du blir spurt om å være med i et slikt team.

*

Har du spørsmål knyttet til medlemskap i Kristkirken, så ikke nøl med å ta kontakt!

*Neste medlemsopptakelse er planlagt søndag 27.oktober 2019.


Ønsker DU å melde deg ut?

Tusen takk for tiden sammen i Kristkirken!

Det eneste du trenger å gjøre er å sende en e-post til post@kristkirken.no.

E-posten må inneholde FULLT NAVN og OPPDATERT POST-ADRESSE (for tilsendelse av utmeldingsattest)

Om du også ønsker å melde ut noen av dine barn, så må du også legge til deres fulle navn.

Guds rike velsignelse over deg og dine videre!