Kristkirken i Bergen

Kjenne Gud - elske mennesker - tjene vår verden

 

Litt utdypet:

KJENNE GUD

Vi tror at ethvert menneske er skapt av Gud for en varm og nær relasjon med ham. Vi tror at denne relasjonen er livets største gave og dypeste hensikt. Uansett om livet er idyllisk eller brutalt, så kan vi få leve det sammen med Gud. Kjernen i vår tro er at Jesus har muliggjort for oss vanlige mennesker å leve i nærhet med Gud - på begge sider av vår død. Derfor er vårt aller høyeste ønske å hjelpe mennesker til et personlig møte med Gud, og til et evig liv med Ham.

ELSKE MENNESKER

Når vi får leve i nærkontakt med Guds veldige varme, så smelter våre hjerter. Da ser vi både oss selv og andre på en ny måte. Vi møter mennesker med ømhet istedenfor frykt, med godhet istedenfor fordommer. Vi ser forbi - vi ser deres verdi - og så vil de varme holdninger i neste rekke bane vei for de gode handlinger.

TJENE VÅR VERDEN

Drevet av kjærlighet søker vi å tjene Gud og mennesker i våre ulike verdener. Gud elsker verden, og gir mennesker evner, innsikt og kraft, for at Hans gode vilje kan få vokse fram i individer og samfunn. Som fellesskap søker vi da også sammen å tjene vår verden med kunnskap og omtanke - både lokalt, nasjonalt og globalt.

JESUS

  • levde - og lever - i nærhet til sin Far og til Den Hellige Ånd

  • elsket - og elsker - mennesker

  • tjente - og tjener - verden


Les mer: