Kristkirken i Bergen

 

MER ENN NOE ANNET

vil vi i Kristkirkens generasjonsfelleskap at mennesker skal få leve livet med Jesus Kristus - uansett hvem man er og hvordan livet ser ut. Jesus gir evig liv og er den som muliggjør at vi kan møte våre medmennesker med Guds nåde, kraft og visdom - slik at de vi omgås kan varmes og styrkes. Han er også den som tilfører ømhet og hjerte for verden vi lever i, og som ønsker at ethvert menneske skal få være med å bygge samfunnet med kunnskap og omtanke - i tråd med Hans gode vilje og verdier. Jesus er grunnen til at vi i Kristkirken samles. 


Litt utdypet:

* Vi tror at livets dypeste hensikt er å leve det med Gud, og at vi mennesker er på vårt beste når vi får leve helt nær Ham. Derfor er vår fremste lengsel å se at mennesker får et møte med Jesus - Han som muliggjør en åpen relasjon til Gud på begge sider av døden. Uansett om livet er idyllisk eller brutalt, så er vår tro og erfaring at universets varme Gud er menneskets beste medvandrer. Livets skaper er også livets kilde - og vi vil være et fellesskap som hjelper mennesker til et liv med Ham.

* Jesus snakker om å elske sin neste. Det høres flott og ideelt ut, men for mange er dette en usminket reise - ikke minst fordi "vår neste" i dag også var det i går. Uansett situasjon - så tror vi Gud vil bringe ømhet, kraft og visdom til dem som søker Ham. Vi ønsker derfor å være et fellesskap som står sammen i møte med våre medmennesker - og særlig våre livs nærmeste**. 

* Dernest er det vår overbevisning at Gud er opptatt av hele samfunnet - og ikke bare trossamfunn. Guds Ord maler et bilde av Jesus som en varm og samfunnsengasjert konge som ønsker å influere alle deler av samfunnet med sine verdier. Her kommer du og jeg inn i bildet, som hans medarbeidere. De færreste blant oss har en tjeneste for Kongen som primært er tilknyttet kirkelokalet. De fleste av oss tjener Ham ved at vi bygger by og land med kvalitet, kunnskap og omtanke - i tråd med Hans gode vilje og verdier.

 

Livets kilde - livets nærmeste - livets tjeneste

Gudsliv - relasjonsliv - samfunnsliv

IDENTITET - PRIORITET - KAPASITET

 

Vi er et fellesskap som er

sammen i Kristus, familien og samfunnet.

 

 

** Vi bruker bevisst familie-begrepet i vår visjonsformulering, fordi Guds ord eksplisitt omtaler å prioritere hengivenhet overfor vår egen slekt (eks. 1.Tim.5,4) - de mennesker Gud har gitt oss (jf. Joh.17,9).

Les mer: