Hver søndag ønsker Kristkirken velkommen til gudstjeneste i Kanalveien 90 på Minde.

Gudstjenesten begynner klokken 11.00 og varer til ca 12.45.

En gudstjeneste i Kristkirken er kanskje annerledes enn det du er vant til fra andre sammenhenger. Her følger litt informasjon om en "typisk gudstjeneste" i Kristkirken.

Etter at en møteleder har sagt velkommen til alle fremmøtte, bruker vi god tid i lovsang. Vi ser på tilbedelse som et privilegium, og setter av mye tid til dette når vi samles. Selve musikkstilen varierer en del i Kristkirken. Iblant er det et stort team som leder, iblant er det få som leder. Iblant er det høy musikk, iblant er det roligere. Noen sanger er engelske, noen er på norsk. Noen ganger er det salmesanger, andre ganger er det lengre perioder med kun instrumentalt. Vi tenker at over tid representerer ulike uttrykk en rikdom, og ikke et problem.

Etter lovsangen er det kollekt - vi gir penger til ulike formål. Hver måned gis halvparten av kollektene til formål utenfor menigheten, mens den andre halvparten går til formål internt i Kristkirken. Du kan gi kontant, på kortterminal og via VIPPS.

Vi verdsetter høyt at alle generasjonene er sammen. Derfor er også barna med på første del av gudstjenesten i salen. I denne perioden er det rom for at de kan få løpe litt rundt, leke sammen, sitte å tegne ved et stort tegnebord e.l.. Senest klokken 11.45 går de til søndagsskole. Da er det opplegg for fire grupper med ulik aldersinndeling. (Les mer under overskriften "BARN")

I forbindelse med at barna går ut, pleier møteleder å gi noen opplysninger. Deretter er det tid for felles bønn. 1-2 personer leder bønnen fra plattformen, og som regel har vi et hovedtema vi ber for sammen. Det kan f.eks. være landet, byen, menighetens misjonsutsendinger etc.. 

Etter bønnen er det forkynnelse av Guds ord. Som oftest er det en av menighetens medlemmer som har ansvaret for dette, men iblant inviteres andre til å tale. 

To gudstjenester i måneden har vi også nattverd sammen i gudstjenesten.

Hver søndag avsluttes med at møteleder sier velsignelsen (4.Mos.6,24-26) over fellesskapet.

Ønsker du personlig forbønn står det som oftest veiledere klare til å be for deg i etterkant av gudstjenesten.

Hver søndag er det også åpen kafé etter selve gudstjenesten. Du er velkommen til å bli igjen så lenge du vil..!

Alle mennesker i alle generasjoner er hjertelig velkommen til gudstjeneste!

Tilslutt: Hvis du er åpen for å slutte deg til fellesskapet, vil vi oppmuntre deg til komme flere ganger..! Noen lar én enkelt gudstjeneste-opplevelse danne ens oppfatning av menigheten. Det er forståelig, men vi vil oppmuntre deg til å komme flere ganger og gjøre deg ulike erfaringer. Du vil fort oppdage at du ikke har kommet til et fullkomment fellesskap, men til en gjeng med høyst ordinære mennesker som er takknemlig for Guds nåde. Vi har ikke funnet sammen fordi vi anser oss som ekstra forbilledlige og veldig lik Jesus. Vi har funnet sammen fordi vi innser at vi trenger Ham, og fordi vi ønsker at Han skal få prege livene våre - mer og mer.