Kristkirken i Bergen

Kjenne Gud - elske mennesker - tjene vår verden

 

Litt utdypet:

KJENNE GUD

Jesus snakker om å få kjenne Gud - og han viser vei i det.

Vi tror at livets dypeste hensikt er å leve det med Gud, og at vi mennesker er på vårt beste når vi lever helt nær Ham. Uansett om livet er idyllisk eller brutalt, så er vår tro og erfaring at universets varme Gud er menneskets beste medvandrer. Derfor er vår fremste lengsel at flere skal få møte med Jesus - Han som har muliggjort nærhet med Gud på begge sider av døden.

ELSKE MENNESKER

Jesus snakker om å elske sin neste - og han viser vei i det.

Å elske sin neste høres flott ut, men for de fleste av oss er dette en usminket reise - ikke minst fordi at den som var "vår neste" i går også er det i dag. Men Guds inderlige kjærlighet overfor hvert menneske strekker og motiverer oss, og det er vårt store ønske å stadig vokse i en ren kjærlighet overfor alle mennesker - der varme holdninger baner vei for gode handlinger.

TJENE VÅR VERDEN

Jesus snakker om å tjene verden - og han viser vei i det.

Gud gir sine barn identitet i verden, men han gir ikke sine barn identiske verdener. Den enkelte av oss er således kalt til å bruke både tid, tanke og talenter til å se Hans vilje og verdier vokse fram i våre (høyst) ulike verdener. I så henseende taler vi også mye om at de færreste av oss har en tjeneste for Gud som primært er tilknyttet kirkelokalet. Det er fordi Gud er glødende opptatt av hele samfunnet, og ikke bare våre trossamfunn. Derfor søker vi også å ha øye for hvordan vi som fellesskap kan tjene vår verden - til glede for Gud og til gagn for lokalsamfunnet, byen og landet.


Les mer: