Med evigheten for øyet

Tekst: Matt 24:35-44

Taler: Håvard Berger

Møteleder: Leif Tore Solberg

Lovsangsleder: Mathias Furnes

Nattverd