I samarbeid med Frikirken og Sandsli menighet

Lovsangsleder: Tarjei Gilje