Fokus er ”Sammen om familien”. Leif Tore leder møtet, Mathias leder lovsangen og Håvard forkynner om Bønn for dine kjære. 

Dagfinn er møtekoordinator, Halvard/Anders er praktisk ansvarlig og Geir Anton er tjenestegjørende eldste. 

Amund A. styrer lyd, Kari Anne har skjermen, Iren leder forbederne, det blir nattverd og kollekten går til "KiB misjon”. 

Bibelklassen: Sondre/Andreas. Klubben: Audhild/Sunniva. Kjempene: Anne Grethe/Irmelin. Knøttene: Anna.