Dette er en av Kristkirkens mange bønnemøter i vår Bønne- og Fasteuke

Dette bønnemøtet ledes av Ann Christin Strøm og holdes i Kristkirkens lokaler.