Dette er en av Kristkirkens mange bønnemøter i vår Bønne- og Fasteuke

Dette bønnemøtet ledes av Roald Monsen m/ gruppe og holdes i Kristkirkens lokaler.