Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken!

Endre Ljones leder møtet, Leiv Andre Dale m/team leder lovsang - så blir det nattverd før barna er velkommen til søndagsskole. Thomas Dalsbø forkynner om Guds nåde med utgangspunkt i historien om faren og de to sønnene. (Luk.15)

Åpent for personlig forbønn etter møtet, samt åpen kafeteria! 

Alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :)