Seniortreff er en samling der en kan treffe hyggelige mennesker i ulik alder og med ulike interesser og som har gjort sine erfaringer i livet. På den måten kan vi være med å oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre. Vi møtes til dekket bord i Kristkirkens lokaler og spiser lunsj sammen. Vi er hele mennesker og vi vil ivareta ånd, sjel og kropp. Vi synger sammen og det er åpent for å dele liv og opplevelser med hverandre som gir oppmuntring i hverdagslivet. Å dele Guds ord blir lagt vekt på, så det er andakt og anledning for å dele bønnebehov som vi kan ta med i bønn.