Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Kristkirken! 

Håvard Berger leder møtet, Mathias Furnes m/team leder lovsang - før barna er velkommen til søndagsskole.

NB! Denne søndagen kommer vi også til å prøve ut et nytt gudstjeneste-oppsett, som det er jobbet en del med ila. 2017, og som vi tenker å gi en 12 ukers forsøksperiode på nyåret.

Fokus i forkynnelsen: I Guds Ord oppmuntres vi til å vokse i bruken av den profetiske gaven (1.Kor.14,39), som er til oppbyggelse og trøst for våre omgivelser (1.Kor.14,3). La oss søke å få gavene i rikt mål, utbryter Paulus (1.Kor.14,12), slik at de rundt oss kan oppbygges..! Denne søndagen er andre søndag på rad der vi retter blikket mot den profetiske gaven. Atle Yndesdal taler.

Denne gangen legges det tilrette for et eget ettermøte, der man kan bli betjent av forbedere etc. 

Det er også åpen kafe - og alle mennesker i alle generasjoner er velkommen :)