Denne dagen er det advents-taco i Kristkirkens lokaler kl. 16.00 – 18.00. Måltidet kombineres med et juleverksted, der man kan lage julepynt, julekort, julegaver etc.. Alle generasjoner er velkommen! Mtp. innkjøp av mat – påmelding til Elin Constanse Gilje senest dagen før (7.des.) Pris: 25 kr. pr pers., max 100 kr. pr. familie.