Denne søndagen får vi besøk fra en glimrende mann fra Israel som heter Leon Mazin. Han er en spennende menighetsleder fra Haifa som kommer til å navigere i det som har med Israel å gjøre - både når det gjelder fortid, nåtid og fremtid. Denne gudstjenesten er det også karneval for alle barna! Hjertelig velkommen!

Tema: Israel - fortid, nåtid og fremtid

Taler: Leon Mazin 

Møteleder: Endre Ljones