Det er Kvinnekonferanse 2017 i Kristkirken. Les brosjyren under for info eller se kvinnerinettverk.no