Denne søndagen er det koldtbordgudstjeneste - der vi har 1 time gudstjeneste og 1 time måltid sammen. (Topp om du da tar med noe mat til fellesskapet - så stiller Kristkirken med varm/kald drikke.) Tema/fokus på selve gudstjenesten er dåp. Dåpen kan være vanskelig å forstå seg på, men i anledning en dåp denne dagen, så har Håvard har laget en fortelling til alle generasjoner om nettopp dåpen (Oliver og dåpen). På disse koldtbord-gudstjenestene er alle generasjoner samlet både på gudstjenesten og på måltidet etterpå. Hjertelig velkommen!!

Tema: Fra Bønnens Verden - Oliver og forstørrelsesglasset

Taler: Håvard Berger

Møteleder: Kristoffer Karlsen